Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Deportowani wg narodowości

Narodowość/kategoria

Liczba

Żydzi

1,1 mln *

Polacy

140 -150 tys.**

Cyganie

23 tys.

Jeńcy radzieccy

15 tys.

Inni

25 tys.

Razem

~ 1,3 mln.

 

Źródło: Franciszek Piper, Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz. Liczba ofiar w świetle źródeł i badań, Oświęcim 1992, tabele 14-27. Georges Wellers, „Essai de determination du nombre de morts au camp d’Auschwitz”; Le Monde Juif, no. 1I2 (October-December 1983).

*Wg Wellersa, (jw. s. 155) – 1 433 405.

**Wg Wellersa (jw. s. 155) 146 605 Polacy i więźniowie wychowawczy.