Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Wstępna ewakuacja obozu

W drugiej połowie 1944 r. i w pierwszej połowie stycznia wywieziono z KL Auschwitz w trybie ewakuacyjnym w głąb Rzeszy, do pracy w różnych zakładach przemysłowych, około 65 tys. więźniów i więź­niarek, wśród nich niemal wszystkich przebywających w obozie Polaków, Ro­sjan i Czechów (łącznie ok. 15 tys. osób). Jednakże ponad 65 tys. więźniów pozostawiono w obozie do ostatniej chwili, w większości zatrudniając ich w ważnym dla podtrzymania niemieckiego potencjału militarnego górnośląskim okręgu przemysłowym i innych pobliskich ośrodkach przemysłowych. Jeszcze w dniu 11 grudnia 1944 r. przedstawiciele niemieckiego przemysłu chemicznego rozważali na konferencji w Katowicach możliwość podniesienia wydajności zatrudnionych w tym przemyśle więźniów oświęcimskich, tak jakby sprawa ta miała być aktualna również przez cały 1945 rok. Jeszcze na początku stycznia 1945 r., kilkanaście dni przed dotarciem wojsk radzieckich na Górny Śląsk, kontynuowano urządzanie świeżo założonego w Bytomiu-Łagiewnikach, przy tamtejszej hucie, podobozu Hubertushütte.