Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Wontor-Cichy Teresa

 • Więzieni za wiarę. Świadkowie Jehowy w KL Auschwitz. Oświęcim 2004.
 • Für den Glauben in Haft. Zeugen Jehovas in KL Auschwitz. Oświęcim 2007.
 • Więźniowie z fioletowymi trójkątami (W:) Pro Memoria 2001 nr 14, s. 77-79.
 • Duchowni chrześcijańscy w KL Auschwitz (W:) Účasť kresťanov v protifaštickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945 (zbornik – II časť), Liptovský Mikuláš 2004, s. 239-265
 • Internowanie Maksymiliana Marii Kolbego (W:) Jeńcy wojenni w latach II wojny światowej. Łambinowicki Rocznik Muzealny, Opole 2006 nr 29, s. 85-100.
 • Więzień KL Auschwitz Franciszek Kolbe (nr 127600). (W:) W nurcie franciszkańskim. Kraków 2007 nr 16.
 • Imprisoned for Their Faith. Jehovah's Witnesses in KL Auschwitz, Oświęcim 2006.
 • Recenzja książki: Stefan Petelycky, Into Auschwitz, for Ukraine, Kingston Kyiv 1999 (W:) Zeszyty Oświęcimskie 2008 nr 24, s. 311-317.
 • [recenzja książki] Petro Mirchuk, In the German Mills of Death 1941-1945. Rochester 1985 (W:) Zeszyty Oświęcimskie 2008 nr 24, s. 317-322.
 • Duchowni w KL Auschwitz (W:) Maksymilian – święty, lider, wydawca. Redakcja Marian Gołąb OFMConv, Jan M. Szewek OFMConv, Seria kolbiańska, Kraków 2008, s. 113-132.
 • [recenzja książki] Barbara U. Cherish, The Auschwitz Kommandant. A Daughter's Search for the Father She Never Knew. The History Press  Gloucestershire 2009 (W:) Zeszyty Oświęcimskie 2010 nr 26, s. 305-311.
 • Erkennungsdienst — Służba Rozpoznawcza w obozie Auschwitz (W:) Wilhelm Brasse. Fotograf 3444 Auschwitz 1940-1945, Kraków 2011, s. 11-17.
 • Duchowieństwo i życie religijne w KL Auschwitz (W:) Katecheta 2011 nr 6, s. 60-68 
 •   2011 – rokiem świętego Maksymiliana Kolbego, (W:) Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, nr 57, 2011, s. 7-19.
 •   Los katolickich duchownych w KL Auschwitz  (czerwiec-grudzień 1940), (W:) Człowiek wobec totalitaryzmu. Od prostych recept do „ostatecznego rozwiązania”, Oświęcim 2012, redakcja Alicja Bartuś, s. 148-160.
 • Salezjanie w obozie Auschwitz, [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe, Łomianki 2013, t. 34, s.311-324.
 • Augustianie w KL Auschwitz, [w:] Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, Oświęcim 2013, s.67-72.
 • Transport duchownych do KL Dachau z 10 grudnia 1940 roku, [w:] Zeszyty Oświęcimskie, Oświęcim 2013, str.209-251.
 • Więźniarki IBV w obozie Auschwitz, [w:] Kobiety wojny. Między zbrodnią a krzykiem o godność, pod red Alicji Bartuś, Oświęcim 2014, str.221-229.
 • Ofiary obozu Auschwitz, [w:] Przez wspólną historię – ku przyszłości. Projekt edukacyjny zainicjowany z okazji XVIII Dnia Judaizmu, Bielsko Biała 2015.
 • Świadkowie Jehowy a nazizm, [w:] Karta, odkrywanie historii, 91/2017.
 • Kazimierz Albin [w:] Znani i nieznani (często zapomniani)… Gimnazjum św. Anny w Krakowie,  jego uczniowie i nauczyciele we wspomnieniach, biografiach i anegdotach. Publikacja jubileuszowa - 430 lat Szkół Nowodworskich (1588-2018), Kraków 2018.
 • Jerzy Bielecki, [w:] Znani i nieznani (często zapomniani)… Gimnazjum św. Anny w Krakowie,  jego uczniowie i nauczyciele we wspomnieniach, biografiach i anegdotach. Publikacja jubileuszowa - 430 lat Szkół Nowodworskich (1588-2018), Kraków 2018.
 • Życie religijne więźniów chrześcijańskich w KL Auschwitz, (w:) Głosy Pamięci nr 14, Oświęcim 2019.
 • Watykan a duchowieństwo polskie w obozie Auschwitz (1940-1942). Trzy transporty duchownych do obozu Dachau, (w:) Transporty polskich więźniów w kompleksach obozowych KL Auschwitz, KL Dachau i KL Flossenbürg, Oświęcim 2020, s. 407-426.
 • Matka Boża zza drutów. Historia figurki z obozu Auschwitz, Kraków 2020.
 • Konsekrowani więźniowie. Duchowni w obozie Auschwitz, (w:) Historia, Polska zbrojna, Wojskowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2021, s. 86-89.
 • Medical Experiments in Auschwitz, (w:) Auschwitz, History, Places and People. an Academic Guide to the Camp Complex, Oświęcim 2021, s. 123-134.