Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Świebocki Henryk

 • Aufstände im KL Auschwitz. In: Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations-und Vernichtungslagers Auschwitz. Oświęcim 1999, Bd. IV, S. 295-314.
 • Auschwitz – czy w czasie wojny świat znał prawdę o obozie? (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1992 nr specjalny (IV), s. 5-73; w j. niemieckim: Auschwitz - Kannte die Welt schon während des Krieges die Wahrheit über das Lager. In: London wurde informiert...Berichte von Auschwitz-Häftlingen. Oświęcim 1997, S. 7-103; w j. angielskim: Auschwitz: What Did the World Know During the War? In: London Has Been Informed...Reports by Auschwitz Escapee. Oświęcim 1997, pp. 7-95.
 • Co oznaczał opór wobec zła? (W:) Pro Memoria 1996 nr 5, s. 35-40.
 • Die Widerstandsbewegung in der unmittelbaren Umgebung des KL Auschwitz und ihr Einsatz für die Häftlinge. In: Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations-und Vernichtungslagers Auschwitz. Oświęcim 1999, Bd. IV, S. 165-235.
 • Dlaczego bomby nie spadły na KL Auschwitz. (W:) Pro Memoria 1996 nr 4, s. 38-41; w j. angielskim: Why the Bombs did not Fall on KL Auschwitz. In: Pro Memoria 1996 no. 3-4, pp. 23-26.
 • Dokumentacja zbrodni nazistowskich ukryta przez więźniów w KL Auschwitz. (W:) Representations of Auschwitz. Oświęcim 1995, s. 47-55.
 • Działania spontaniczne i akcja samopomocy. (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z historii obozu. Oświęcim 1995, t. IV, s. 9-25; w j. niemieckim: Das Verhalten der Häftlinge und Erscheinungsformen der spontanen Widerstandes. In: Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations-und Vernichtungslagers Auschwitz. Oświęcim 1999, Bd. IV, S. 27-45; w j. niemieckim: Selbsthilfe und Solidarität. In: Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations-und Vernichtungslagers Auschwitz. Oświęcim 1999, Bd. IV, S. 47-70.
 • Obwód Oświęcimski ZWZ/AK w akcji niesienia pomocy więźniom KL Auschwitz. (W:) Studia Historyczne 1972 z. 4, s. 599-623.
 • Obywatele włoscy w KL Auschwitz. (W:) Biuletyn Informacyjny Comite International Auschwitz, 1980 nr 6, s. 4.
 • Osvetimska zprava Alfreda Wetzlera a Rudolfa Vrby. (W:) Terezinsky rodinny tabor v Osvetimi-Birkenau. Praha 1994, s. 104-115.
 • Piątka uciekinierów z Birkenau. (W:) Pro Memoria 1997 nr 6, s. 43-46; w j. angielskim: Five Escapees from Birkenau. In: Pro Memoria 1997, no. 5-6, pp. 20-24
 • Pilecki Witold. (W:) Polski Słownik Biograficzny. Wrocław 1981 z. 109, s. 271-272.
 • Podziemie w KL Auschwitz (Jeszcze raz o ruchu oporu). (W:) Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, 1997 nr 32, s. 7-27.
 • Pogonowski Janusz. (W:) Polski Słownik Biograficzny. Wrocław 1982 z. 113, s. 209.
 • Powstać i przeżyć. (W:) Muzea Walki. 1982 nr 15, s. 125-132.
 • Powstanie i rozwój konspiracji obozowej. (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z historii obozu. Oświęcim 1995, t. IV, s. 27-79; w j. niemieckim: Die Entstehung und die Entwicklung der Konspiration im Lager. In: Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. Oświęcim 1999, Bd. IV, S. 71-164.
 • Prisoner Escapes. In: Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington and Indianapolis 1994, pp. 503-521.
 • Problematik des Widerstands im Konzentrationslager. In: Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations-und Vernichtungslagers Auschwitz. Oświęcim 1999, Bd. IV, S. 11-26.
 • Przyobozowy ruch oporu w akcji niesienia pomocy więźniom KL Auschwitz. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1988 nr 19, s. 5-152; w j. niemieckim: Die lagernahe Widerstandsbewegung und ihre Hilfsaktionen für die Häftlinge des KL Auschwitz. In: Hefte von Auschwitz, 1995, H. 19, S. 5-187.
 • Ruch oporu w KL Auschwitz i jego zasługi dla udostępnienia prawdy o Holocauście. (W:) Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem. Katowice 1993 nr 18 (wydanie specjalne), s. 139-152.
 • Sinti und Roma im KL Auschwitz in der Berichtesrtattung der polnischen Widerstandsbewegung. In: Sinti und Roma im KL Auschwitz-Birkenau 1943-1944 vor dem Hintergrund ihrer Verfolgung unter der Naziherrschaft. Oświęcim 1998, S. 330-341.
 • Spontane und organisierte Formen des Widerstandes in Konzentrationslagern am Beispiel des KL Auschwitz. In: Die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur. Götingen 1998, S. 959-982.
 • Sporządzanie i gromadzenie dowodów zbrodni nazistowskich oraz ich ujawnianie. (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z historii obozu. Oświęcim 1995, t. IV, s. 113-163; w j. niemieckim: Die Aufzeichnung und Sammlung von Beweisen über die Naziverbrechen und ihre Offenlegung. In: Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations-und Vernichtungslagers Auschwitz. Oświęcim 1999, Bd. IV, S. 314-411.
 • Sprawozdania uciekinierów z KL Auschwitz sporządzone w czasie wojny. (W:) Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, 1995 nr 25, s. 32-38; w j. niemieckim: Während des Krieges verfaßte Berichte von Flüchtlingen aus dem KL Auschwitz. In: Memento Auschwitz. Sonderheft. Gesellschaft zur Betreung von Auschwitz, 1998. S 95-104.
 • Ucieczki z obozu. (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z historii obozu. Oświęcim 1995, t. IV, s. 81-112; w j. niemieckim: Fluchten aus dem KL Auschwitz. In: Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. Oświęcim 1999, Bd. IV, S. 237-293.
 • Ludzie dobrej woli. Księga Pamięci mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej niosących pomoc więźniom KL Auschwitz. Oświęcim 2005.