Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Strzelecki Andrzej

 • Arbeitslager Gleiwitz III. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1972 nr 14; w j. niemieckim: Arbeitslager Gleiwitz III. In: Hefte von Auschwitz, 1973, H. 14, S. 129-150.
 • Arbeitslager Gleiwitz IV. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1972 nr 14; w j. niemieckim: Arbeitslager Gleiwitz IV. In: Hefte von Auschwitz, 1973, H. 14, S. 151-161.
 • Die bisherige Forschung und die Möglichkeiten ihrer Weiterführung zum Thema: Todesmärsche von Auschwitz. In: Evakuierung und Befreiung - das Museum des Todesmarsches (Belower Wald/Wittstock). Protokoll. 32. bundesweites Gedenkstättenseminar vom 3. – 6. Juni 1999 in Flecken Zechlin, – materiał pokonferencyjny „powielony” i rozpowszechniony na przełomie grudnia 1999/ stycznia 2000 r.
 • Czechosłowacka dokumentacja zbrodni popełnionych na więźniach KL Auschwitz w trakcie jego ostatecznej ewakuacji i likwidacji. (W:) Biuletyn Informacyjny Comité International d’Auschwitz, 1980 nr 4, s. 2-3; w j. francuskim: La documentation tschecoslovaque des crimes perpétrés a l`encontre des détonos d` Auschwitz pendant l’évacuation et la liquidation du camp. (W:) Comité International d’Auschwitz. Bulletin d`Information, 1980 nr 4, s. 2-3; w j. niemieckim: Tschechoslovakische Dokumentation der an Häftlingen des KL Auschwitz während seiner endgültigen Evakuation und Auflösung verübten Verbrechen. In: Comité International d’Auschwitz. Informationsbulletin, 1980 nr 4, s. 2-3.
 • Death Marches from Auschwitz. (W:) Yalkut Moreshet. Tel Aviv 2002 nr 74, s. 141 i nast. (wznowienie w skrócie artykułu pt. „Der Todesmarsch der Häftlinge aus dem KL Auschwitz” opublikowanego w książce „Die nationalsotialistischen Konzentrationslager – Entwicklung und Struktur”. Göttingen 1998.
 • Abraham Koplowicz. (W:) Pro Memoria 2001 nr 14, s. 101-102.
 • Deportacja Żydów z getta łódzkiego do KL Auschwitz.(W:) Fenomen getta łódzkiego 1940-1944 (pod redakcją Pawła Samusia i Wiesława Pusia). Łódź 2006.
 • Deportacja Żydów z getta łódzkiego do KL Auschwitz i ich zagłada. Opracowanie i wybór źródeł. Oświęcim 2004; w j. angielskim: The Deportation of Jews from the Lódź Ghetto to KL Auschwitz and Their Extermination. A description of the Events and the Presentation of Historical Sources. Oświęcim 2006.
 • Die deutsch - polnischen Beziehungen nach 1945 und die Rolle des Staatlichen Museums in Oświęcim. In: Deutsche und Polen, gestern und heute. Materialien zur gemeinsamen Konferenz der Gedenkstätten Buchenwald und Majdanek. Lublin-Weimar 1993.
 • Eksploatacja pracy więźniów oświęcimskich w górnośląskim przemyśle budowlanym. (W:) Zaranie Śląskie 1974 z. 1, s. 103-111.
 • The Evacuation, Liberation and Liquidation of KL Auschwitz. In: Massuah. A Yearbook on the Holocaust and Heroism. Israel 1995, no. 23, pp. 10-21.
 • Ewakuacja i likwidacja obozów koncentracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem KL Auschwitz. (W:) Eksterminacja i walka więźniów w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Materiały z sesji popularno-naukowej zorganizowanej w Miesiącu Pamięci Narodowej. Katowice 1980.
 • Ewakuacja, likwidacja i wyzwolenie KL Auschwitz. Oświęcim 1982; w j. niemieckim: Endphase des KL Auschwitz. Evakuierung, Liquidierung und Befreiung des Lagers. Oświęcim 1995; w j. angielskim: The Evacuation, Dismantling and Liberation of the KL Auschwitz. Oświęcim 2001.
 • Ewakuacja, likwidacja i wyzwolenie obozu. (W:) Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci. Oświęcim 1993, s. 259-279; w j. angielskim: Evacuation, Liquidation, and Liberation of the Camp. In: Auschwitz. Nazi Death Camp. Oświęcim 1996, pp. 269-289; w j. francuskim: L`évacuation, la liquidation et la libération du camp. (W:) Auschwitz. Camp de Concentration et d` extermination. Oświęcim 1994, s. 293-316; w j. niemieckim: Evakuierung, Auflösung und Befreiung des KL Auschwitz. In: Auschwitz. Nationalsozialistisches Vernichtungslager. Oświęcim 1997, S. 397-425; w j. włoskim: Evacuazione, liquidatione e liberatione del campo. (W:) Auschwitz. Il Campo Nazista della Morte. Oświęcim 1995, s. 243-262.
 • Ewakuacja więźniów KL Auschwitz. (W:) Referaty na konferencję pt. „Ewakuacja więźniów obozu w Oświęcimiu w styczniu 1945 r.”. Wodzisław Śląski 1985.
 • Fabryka śmierci. (W:) Polityka 2005 nr 4.
 • Gorzki smak wolności. (W:) Pro Memoria 2000 nr 12, s. 92-96.
 • Grabież mienia ofiar. (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z historii obozu. Oświęcim 1995, t. II, s. 111-138; w j. niemieckim: Der Raub der Habe der Opfer. (W:) Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. Oświęcim 1999, Bd. II, S. 169-211; w j. angielskim: Plandering the Victims` Property. In: Auschwitz 1940 – 1945. Central Issues in the History of the Camp. Oświęcim 2000, vol. II, pp. 137-170.
 • Grabież mienia ofiar KL Auschwitz. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1995 nr 21, s. 5-85; w j. niemieckim: Der Raub des Besitzes der Opfer des KL Auschwitz. In: Hefte von Auschwitz, 2000, H. 21, S. 7-99.
 • Grabież mienia społeczności żydowskiej w Sosnowcu. (W:) Pro Memoria 1999 nr 11, s. 43-50.
 • Grabież mienia Żydów-ofiar masowej zagłady. (W:) Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci. Oświęcim 1993, s. 168-176; w j. angielskim: The Plundering of Personal Effects from the Jewish Victims of Mass Extermination. In: Auschwitz. Nazi Death Camp. Oświęcim 1996, pp. 174-181; w j. francuskim: L`extorsion des biens des Juifs-victims de l`extermination massive. In: Auschwitz. Camp de Concentration et d` extermination. Oświęcim 1994, s. 189-198; w j. niemieckim: Die Plünderung des Besitzes der im KL Auschwitz ermordeten Juden. In: Auschwitz. Nationalsozialistisches Vernichtungslager. Oświęcim 1997, S. 259-270; w j. włoskim: Il saccheggio dei beni degli Ebrei vittime. (W:) Auschwitz. Il Campo Nazista della Morte. Oświęcim 1995, s. 156-163.
 • Historia, rola i działanie centralnej sauny obozowej w KL Auschwitz II – Birkenau. (W:) Architektura zbrodni. Budynek tzw. centralnej sauny w KL Auschwitz II – Birkenau. Oświęcim 2001, s. 11-93; w j. niemieckim: Architektur des Verbrechens. Das Gebäude der „Zentralen Suana” im Konzentrationslager Auschwitz II –Birkanau. Oświęcim 2001; w j. angielskim: The Architecture of Crime. The „Central Camp Sauna” in KL Auschwitz II – Birkenau. Oświęcim 2001.
 • Historia wciąż żywa. (W:) Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem 1997 nr 32, s. 34-59.
 • The History of the Camp, Continued. In: Auschwitz 1940 – 1945. Central Issues in the History of the Camp. Oświęcim 2000, vol. V, pp. 56-68.
 • Likwidacja obozu. (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z historii obozu. Oświęcim 1995, t. V, s. 7-46; w j. niemieckm: Die Liquidation des KL Auschwitz. In: Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. Oświęcim 1999, Bd. V, S. 7-69; w j. angielskim: The Liquidation of the Camp. In: Auschwitz 1940 – 1945. Central Issues in the History of the Camp. Oświęcim 2000, vol. V, pp. 9-85.
 • Marsz Śmierci - przewodnik po trasie Oświęcim-Wodzisław Śląski. Katowice 1989.
 • Niedokończona historia Jakova Meriasha. (W:) Kalendarz powiatowy na rok 2000. Almanach. Bieruń, Bojszowy, Chełm Śląski. Katowice 2000.
 • Niektóre aspekty upamiętnienia cierpienia oraz walki więźniów KL Auschwitz i innych obozów koncentracyjnych. (W:) Międzynarodowa Konferencja Muzeów Martyrologii. Oświęcim 1977.
 • postawach więźniów konspiratorów w Oświęcimiu. (W:). Przegląd Lekarski - Oświęcim 1984, s. 93-96.
 • Ostatnie dni obozu Auschwitz. Oświęcim 1995.
 • The Plunder of Victims and Their Corpses. In: Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington and Indianapolis 1994, pp. 246-266.
 • Podobóz „Charlottegrube” w Rydułtowach. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1975 nr 17, s. 41-89; w j. niemieckim: Das Nebenlager „Charlottengrube” in Rydułtowy. In: Hefte von Auschwitz, 1985, H. 17, S. 41-90.
 • Podobóz Jawischowitz. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1974 nr 15, s. 171-234; w j. niemieckim: Das Nebenlager Jawischowitz In: Hefte von Auschwitz, 1975, H. 15, S. 183-250.
 • Podobóz Jawischwitz. (W:) Brzeszcze Jawiszowice 1939-1945. Brzeszcze 1983.
 • Po wiekach doświadczeń. Swoi czy obcy? (W:) Pro Memoria 1996 nr 5, s. 12-15.
 • Raporty z podróży. (W:) Pro Memoria 1997 nr 6, s. 12-14; w j. angielskim: Travel Reports. In: Pro Memoria 1997 no. 5-6, pp. 11-13.
 • recenzja wspomnień Avrahama Harshaloma „Znovuzrozen z popela”. Praha 1992. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1995 nr 21, s. 303-306.
 • Stan i perspektywy badań nad zagadnieniem deportacji Żydów z gett w Będzinie i Sosnowcu do KL Auschwitz i ich zagłady. (W:) Zagłada Żydów zagłębiowskich. Będzin 2004.
 • Sześćdziesiąt lat temu żołnierze Armii Czerwonej otworzyli bramy KL Auschwitz. (W:) Pro Memoria 2005 nr 22, s. 11-14
 • Utylizacja zwłok ofiar. (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z historii obozu. Oświęcim 1995, t. II, s. 293-309; w j. niemieckim: Die Verwertung der Leichen der Opfer. In: Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. Oświęcim 1999, Bd. II, S. 483-506; w j. angielskim: Utilisation of the Victims` Corpses. In: Auschwitz 1940-1945. Central Issues in the History of the Camp. Oświęcim 2000, vol. II, pp. 399-418.
 • Der Todesmarsch der Häftlinge aus dem KL Auschwitz. (W:) Die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur. Hrsg. von Ulrich Herbert, Karin Orth und Christoph Dieckmann. Göttingen 1998.
 • Wykorzystanie zwłok ofiar obozu. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1995 nr 21, s. 87-140; w j. niemieckim: Die Verwertung der Leichen. In: Hefte von Auschwitz, 2000, H. 21, S. 101-164.
 • Wyzwolenie KL Auschwitz (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1974 nr specjalny III.
 • Zacieranie przez SS śladów dokonanych zbrodni w KL Auschwitz-Birkenau. (W:) Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem 1988 nr 5, s. 41-45.
 • Za obozową bramą. 27 stycznia 1945 r. żołnierze radzieccy wkroczyli do Oświęcimia. (W:) Polityka, 1995 nr 4.
 • Marsz śmierci. Przewodnik po trasie Oświęcim-Wodzisław Śląski (wraz z wersją niemiecką pt. Der Todesmarsch. Von Auschwitz nach Loslau. Ein Wegweiser) (wyd. Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem), Oświęcim 2008. Drugie, poszerzone wydanie publikacji wydanej w 1989 r.
 • Recenzja książki: Raub und Restitution. „Arisierung” und Rückerstattung des jüdischen Eigentums (Frankfurt 2003, wyd. C. Goschler i Ph. Ther) (W:) Zeszyty Oświęcimskie 2009 nr 25, s. 277-280.
 • [współautor] Auschwitz Subcamp System [Charlottengrube, Gleiwtz III, Gleiwtz IV, Jawischowitz]. In: Encyclopedia of Camps and Ghettos 1933-1945, Volume I, Part A. General Editor Geoffrey P. Megargee, Indiana University Press in association with the United States Holocaust Memorial Museum, Bloomington and Indianapolis 2009, p. 221-275.
 • Los rodzin żydowskich odczytany z dokumentów getta Litzmannstadt i KL Auschwitz, „Pro Memoria“ nr 2 (29), 2009, s. 24-28.
 • Początkowy etap deportacji Żydów zagłębiowskich do KL Auschwitz w świetle dokumentów hitlerowskich, Zeszyty Oświęcimskie nr 26, 2010, s. 7-50.