Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Strzelecka Irena

 • Arbeitslager Gleiwitz I. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1972 nr 14, s. 65-94; w j. niemieckim: Arbeitslager Auschwitz I. In: Hefte von Auschwitz, 1973, H. 14, S. 75-106.
 • Arbeitslager Gleiwitz II. (W:) Zeszyty Oświęcimskie nr 14, s.95-114; w j. niemieckim: Arbeitslager Auschwitz II. In: Hefte von Auschwitz, 1973, H. 14, S. 107-127.
 • Podobóz Neustadt. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1971 nr 13, s. 153-166; w j. niemieckim: Das Nebenlager Neustadt. In: Hefte von Auschwitz, 1971, H. 13, S. 159-170.
 • Podobóz „Hubertushütte”. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1970 nr 12, s. 159-170; w j. niemieckim: Das Nebenlager Hubertushütte. In: Hefte von Auschwitz, 1970, H. 12, S. 161-173.
 • Podobóz „Hindenburg”. (W:) Zeszyty Oświecimskie 1969 nr 11, s. 119-135; w j. niemieckim: Das Nebenlager Hindenburg. In: Hefte von Auschwitz, 1970, H. 11, S. 129-147.
 • Podobóz „Bismarckhütte”. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1970 nr 12, s. 145-158; w j. niemieckim: Das Nebenlager Bismarckhütte. In: Hefte von Auschwitz, 1970, H. 12, S. 145-159.
 • Podobozy Tschechowitz-Bombensucherkommando i Tschechowitz „Vacuum“. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1983 nr 18, s.187-222 (współautorstwo z Tadeuszem Szymańskim); w j. niemieckim: Die Nebenlager Tschechowitz-Bombensucherkommando und Tschechowitz „Vacuum“. In: Hefte von Auschwitz 1990, H. 18, S. 189-224.
 • Pierwsi Polacy w KL Auschwitz. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1983 nr 18, s. 5-144; w j. niemieckim: Die ersten Polen im KL Auschwitz. In: Hefte von Auschwitz, 1990, H. 18, S. 5-145
 • Oddział kobiecy w męskim obozie macierzystym. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1993 nr 20, s. 5-61; w j. niemieckim: Die Frauenabteilung im Stammlager. In: Hefte von Auschwitz, 1997, H. 20, S. 7-67.
 • Obóz męski w Brzezince (BIb). (W:) Zeszyty Oświecimskie 1988 nr 19, s. 193-260; w j. niemieckim: Das Männerlager in Birkenau (BIb). März 1942 - Juli 1943. In: Hefte von Auschwitz, 1995, H. 19, S. 235-313.
 • Obóz kwarantanny dla więźniów mężczyzn w Brzezince (BIIa). (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1993 nr 20, s. 63-121; w j. niemieckim: Das Quarantänelager für männliche Häftlinge in Birkenau (BIIa). In: Hefte von Auschwitz, 1997, H. 20, S. 68-132.
 • Obóz męski w Brzezince (BIId). (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1998 nr 22, s. 135-311.
 • Hospitals. In: Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington and Indianapolis 1994, pp. 379-392.
 • Women. In: Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington and Indianapolis 1994, pp. 393-411.
 • Budowa, rozbudowa oraz rozwój obozu i jego filii (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z historii obozu. Oświęcim 1995, t. I. s. 49-98 (współautor Piotr Setkiewicz); w j. niemieckim: Bau, Ausbau und Entwicklung des KL Auschwitz und seiner Nebenlager. In: Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Oświęcim 1999, Bd. I, S. 73-155.
 • Kwarantana wejściowa. (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z historii obozu. Oświęcim 1995, t. II, s. 31- 35; w j. niemieckim: Quarantäne - die ersten Wochen im KL Auschwitz. In: Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Oświęcim 1999, Bd. II, S. 49-56.
 • Organizacja dnia więźniów w okresie zatrudnienia. (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z historii obozu. Oświecim 1995, t. II, s. 49-53; w j. niemieckim: Der Tagesablauf der als Arbeitskräfte eingesetzten Häftlinge. In: Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Oświęcim 1999, Bd. II, S. 75-82.
 • Kobiety w KL Auschwitz. (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z historii obozu. Oświęcim 1995, t. II, s. 139-161; w j. niemieckim: Frauen im KL Auschwitz. In: Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Oświęcim 1999, Bd. II, S. 213-250.
 • Szpitale obozowe w KL Auschwitz. (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z historii obozu. Oświęcim 1995, t. II, s. 227-261; w j. niemieckim: Die Häftlingsspitäler (Häftlingskrankenbau) im KL Auschwitz. In: Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Oświęcim 1999, Bd. II, S. 353-406.
 • Eksperymenty. (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z historii obozu. Oświęcim 1995, t. II, s. 263-275; w j. niemieckim: Die Experimente. In: Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Oświęcim 1999, Bd. II, S. 423-449.
 • Kary i tortury. (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z historii obozu. Oświęcim 1995, t. II, s. 277-292; w j. niemieckim: Strafen und Folten. In: Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Oświęcim 1999, Bd. II, S. 451-470.
 • Zwolnienia z obozu i kwarantanna wyjściowa. (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z historii obozu. Oświęcim 1995, t. II, s. 321-324; w j. niemieckim: Entlassungen aus dem KL Auschwitz und Entlassungsquarantäne. In: Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Oświęcim 1999, Bd. II, S. 523-529.
 • Pierwsze transporty kobiet do KL Auschwitz. (W:) Biuletyn Informacyjny Comité International d` Auschwitz, Warszawa 1978 nr 6, s. 3-4.
 • Pierwszy szpital obozowy w Brzezince. (W:) Przegląd Lekarski - Oświęcim, Kraków 1984 nr 1, s. 88-92.
 • Rozwój szpitali obozowych w Oświęcimiu-Brzezince. (W:) Przegląd Lekarski - Oświęcim, Kraków 1984 nr 1, s. 84-88.
 • Z eksterminacyjnej działalności szpitala w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. (W:) Biuletyn Informacyjny Comité International d’Auschwitz, Warszawa 1980 nr 9, s. 3-4.
 • Zatrudnienie więźniów oświęcimskich w przemyśle Gliwic. (współautor Andrzej Strzelecki). Zeszyty Gliwickie, Gliwice 1972 t. 9, s. 15-37.
 • Eksperymenty. (W:) Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci. Oświęcim 1993, s. 84-98; w j. niemieckim: Medizinische Experimente im KL Auschwitz. In: Auschwitz. Nationalsozialistisches Vernichtungslager. Oświęcim 1997, S. 130-151; w j. angielskim: Experiments. In: Nazi Death Camp. Oświęcim 1996, pp. 88-102; w j. francuskim: Les expérimentations médicales. In: Auschwitz. Camp de Concentration et d` extermination. Oświęcim 1994, s. 93-110; w j. włoskim: Gli esperimenti. In: Auschwitz. Il Campo Nazista della Morte. Oświęcim 1995, s. 78-91.
 • Pierwszy transport. (W:) Pro Memoria 1996 nr 4, s. 3-6; w j. angielskim: The First Transport. In: Pro Memoria 1990 no. 3-4, pp. 11-18.
 • Eksperymenty na więźniarkach w KL Auschwitz. (W:) Pro Memoria 1996 nr 5, s. 61-63.
 • Centralna Sauna. (W:) Pro Memoria 1997 nr 6, s. 15-16; w j. angielskim: The Central sauna. In: Pro Memoria 1997 no. 5-6, pp. 29-30.
 • Podobozy KL Auschwitz związane z rolnictwem i hodowlą. (W:) Pro Memoria 1999 nr 11, s. 21-25.