Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Setkiewicz Piotr

 • Jeńcy wojenni w obozach przy zakładach IG Farbenindustrie w Oświęcimiu w materiałach źródłowych przechowywanych w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu. (W:) Jeńcy wojenni II wojny światowej. Opole 1996, s. 151-157.
 • Häftlingsarbeit im KZ Auschwitz III - Monowitz. Die Frage nach der Wirschaftlichkeit der Arbeit In: Die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur. Göttingen 1998, Bd. II, S. 584-605.
 • Wybrane problemy z historii IG Werk Auschwitz. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1998 nr 22, s. 7-133; w j. niemieckim: Ausgewählte Probleme aus der Geschichte des IG Werkes Auschwitz. In: Hefte von Auschwitz, 2002, H. 22, S. 7-133.
 • recenzja opracowania D. Dwork, R. J. van Pelt: Auschwitz, 1970 to the present. New York, London 1996 .(W:) Zeszyty Oświęcimskie 1998 nr 22, s. 357-367.
 • Egzekucja ‘Plastyków’ w KL Auschwitz 27 maja 1942 roku. (W:) Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, 1992 nr 15, s. 10-19.
 • recenzja książki: Criminal Experiments on Human Beings in Auschwitz and War Research Laboratories” pod red. Lore Shelley. San Francisco 1991. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1995 nr 21, s. 293-296.
 • recenzja książki Konstantego [Kona] Piekarskiego: Escaping hell. The story of a Polish underground officer in Auschwitz and Buchenwald”. Toronto 1989. (W:) Pro Memoria 1995 nr 2, s. 59-60.
 • Kim były więźniarki wychowawcze? (W:) Pro Memoria 1996 nr 5, s. 50-54.
 • Obozy barakowe wokół fabryki IG Farben w Oświęcimiu (W:) Pro Memoria 1999 nr 11, s. 15-20.
 • Nasza nowa przyjaźń z SS (W:) Pro Memoria, 1999 nr 11, s. 31-36.
 • Hipoteza mało prawdopodobna. Rec. artykułu F. Schmaltza i K. H. Rotha: Neue Dokumente zur Vorgeschichte des I.G. Farben-Werks Auschwitz – Monowitz. (W:) „1999 Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. Und 21. Jahrhunderts” 2/98, s. 100-116. (W:) Pro Memoria 1999 nr 11, s. 97-99.
 • Niemcy w okupowanym Oświęcimiu (W:) Pro Memoria 2000 nr 12, s. 34-40.
 • Miasto Auschwitz – wzór niemieckiego osadnictwa na Wschodzie. (W:) Pro Memoria 2000 nr12, s. 19-24.
 • Niemieccy żołnierze o zbrodniach w KL Auschwitz (W:) Pro Memoria 2000 nr 13, s. 25-28.
 • Polské protivojnové hnutie počas II. svetovej vojny (W:) Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokach 1933-1945. Banska Bystrica 2001, s. 105-116.
 • Budowa IG Werk Auschwitz jako ‘niezamierzony impuls’ dla stworzenia w Oświęcimiu ośrodka zagłady Żydów?” (W:) Zeszyty Oświęcimskie 2002 nr 23, s. 161-190.
 • Podobóz Bobrek (W:) Zeszyty Oświęcimskie 2002 nr 23, s. 29-50.
 • recenzja książki: Richard Newman Karen Kirtley, Alma Rosé. Vienna to Auschwitz. Amadeus Press 2000. Portland (Oregon). (W:) Zeszyty Oświęcimskie 2002 nr 23, s. 246-250.
 • recenzja książki: Rena Kornreich Gelissen (with Heather Dune Macadam): „Rena’s Promise. A Story of Sisters in Auschwitz”. Beacon Press, Boston 1995. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 2002 nr 23, s. 250-253.
 • Zapomniany czyn Mariana Batko. (W:) Pro Memoria 2003 nr 17, s. 61-64.
 • Brytyjscy jeńcy wojenni w Oświęcimiu. Oświęcim 2004.
 • Z dziejów obozów IG Werk Auschwitz 1941-1945. Oświęcim 2006.
 • Sonerkommando Zeppelin - Vorlager Auschwitz (W:) Łambinowicki Rocznik Muzealny, Opole 2006 nr 29, s. 45-59.
 • Śmiertelność więźniów w KL Auschwitz III – Monowitz (W:) Pro Memoria 2007 nr 26, s. 59-64.
 • Przedmowa: Maurice Cling, Wy, co wchodzicie tutaj... Oświęcim 2008, s. 5-17
 • Začiatok masovej likvidácie Židov v koncentračnom tábore Auschwitz – transporty zo Slovenska na jar 1942 (W:) Druhá vlna deportácii Židov zo Slovenska. Zbornik [Banská Bistrica] 2009, s. 7-27.
 • Aussenkommando SS-Sola Hütte (W:) Zeszyty Oświęcimskie 2009 nr 25, s. 183-192.
 • Początki zagłady Żydów w KL Auschwitz (W:) Konferencja od Westerplatte do Norymbergi. II wojna światowa we współczesnej historiografii, muzealnictwie i edukacji” w muzeum Stutthof 2-5 września 2009, s. 186-197.
 • [współautor] Auschwitz Subcamp System [Golleschau, Kobier, Lagischa, Plawy (aka Wirtschaftshof Plawy, Gut Plawy)] (In:) Encyclopedia of Camps and Ghettos 1933-1945, Volume I, Part A. General Editor Geoffrey P. Megargee, Indiana University Press in association with the United States Holocaust Memorial Museum, Bloomington and Indianapolis 2009, p. 221-275.
 • Podobóz Kobiór i (Aussenkommando Kobier) i pszczyńskie komanda leśne (Forstkommando Pless) (W:) Zeszyty Oświęcimskie 2010 nr 26, s. 139-155.
 • recenzja: Jeremy Dixon, Commanders of Auschwitz. The SS Officers who Ran rhe Largest Nazi Concentration Camp 1940-1945, Kew Gardens 2005(W:) Zeszyty Oświęcimskie 2010 nr 26, s. 327-332.
 • Prisoners of War at the IG Farben Works in Auschwitz. In: Marianne Neerland Soleim (Red.) Prisoners of War and Forced Labour: Histories of War and Occupation. Cambridge 2010, p. 35-46.
 • Zaopatrzenie materiałowe krematoriów i komór gazowych Auschwitz: koks, drewno, cyklon (W:) Studia nad dziejami obozów koncentracyjnych w okupowanej Polsce, Oświęcim2011, s. 46-74.
 • Krematoria i komory gazowe Auschwitz. Seria Głosy Pamięci [t.] 6. Oświęcim 2010.
 • W cieniu Auschwitz. Brytyjscy Obozy jeńcy wojenni w Libiążu i Jaworznie (W:) Między Wehrmachtem a SS. Jeńcy wojenni w niemieckich obozach koncentracyjnych pod redakcją naukową Violetty Rezler-Wasielewskiej, Opole 2010, s. 75-105.