Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Piper Franciszek

 • Metody eksplatacji i wyniszczenia więźniów w podobozie oświęcimskim Blechhammer. (W:) Hitlerowska polityka wyniszczania przez pracę. Opole 1966, s. 41-56.
 • Podobóz Blechhammer. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1967 nr 10, s. 39-58; w j. niemieckim: Das Nebenlager Blechhammer. In: Hefte von Auschwitz, 1967, H. 10, S. 19-39.
 • Podobóz Sosnowitz I. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1969 nr 11, s. 83-90; w j. niemieckim: Das Nebenlager Sosnowitz I. In: Hefte von Auschwitz, 1970, H. 11, S. 89-96.
 • Podobóz Sosnowitz II. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1969 nr 11, s. 91-118; w j. niemieckim: Das Nebenlager Sosnowitz II. In: Hefte von Auschwitz, 1970, H. 11, S. 97-128.
 • Podobóz Neu-Dachs. (W:) Zeszty Oświęcimskie 1970 nr 12, s. 57-112; w j. niemieckim: Das Nebenlager Neu-Dachs. In: Hefte von Auschwitz, 1970, H. 12, S. 55-111.
 • Podobóz Althammer. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1971 nr 13, s. 136-152; w j. niemieckim: Das Nebenlager Althammer. In: Hefte von Auschwitz, 1971, H. 13, S. 141-158.
 • Oświęcimskie egzekucje. (W:) Biuletyn Informacyjny Comite International d’Auschwitz, Warszawa 1975 nr 2, s. 1-4.
 • Podobóz Eintrachthütte. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1975 nr 17, s. 91-153; w j. niemieckim: Das Nebenlager Eintrachthütte. In: Hefte von Auschwitz, 1985, H. 17, S. 91-155.
 • Niewolnicza praca więźniów. (W:) Wybrane zagadnienia z historii KL Auschwitz. Oświęcim 1975, s. 55-72; w j. angielskim: Slave labour by the Prisoners. In: Selected Problems from the History of KL Auschwitz. Oświęcim 1979, pp. 51-68.
 • Podobóz Trzebinia. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1975 nr 16, s. 153-190; w j. niemieckim: Das Nebenlager Trzebinia. In: Hefte von Auschwitz, 1978, H. 16, S. 93-135.
 • Zatrudnienie więźniów KL Auschwitz w przemyśle górnośląskim. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1975 nr 17, s. 5-40; w j. niemieckim: Die Beschäftigung von Häftlingen des KL Auschwitz in der oberschlesischen Industrie. In: Hefte von Auschwitz, 1985, H. 17, S. 5-40.
 • Podobozy KL Auschwitz w świetle publikacji Państwowego Muzeum w Oświęcimiu. (W:) Zaranie Śląskie 1976 nr 1, s. 148.
 • Eksterminacja. (W:) Oświęcim. Hitlerowski obóz masowej zagłady. Warszawa 1977, s. 85-129; w j. niemieckim: Ausrottung. In: Auschwitz. Geschichte und Wirklichkeit des Vernichtungslagers. Reinbek bei Hamburg 1980, S. 91-140.
 • Oddział roboczy brytyjskich jeńców wojennych w Trzebini. (W:) Jeńcy wojenni w niewoli Wehrmachtu. Łambinowicki Rocznik Muzealny, Opole 1978 nr 2, s. 49-68.
 • Druga wojna światowa i przyszłość Europy w propagandzie neofaszystowskiej RFN. (W:) Biuletyn Informacyjny Comité International d’Auschwitz, Warszawa 1979 nr 11, s. 4, nr 12, s. 3-4.
 • Eksploatacja siły roboczej więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. (W:) Eksterminacja i walka więźniów w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Katowice 1980, s. 36-47.
 • Role of Manpower of Nazi Concentration Camps in the Third Reich Economy. (W:) Studia Historiae Oeconomiae. Poznań 1980 vol. 14, pp. 263-266.
 • Zagłada Żydów węgierskich w KL Auschwitz. (W:) Biuletyn Informacyjny Comite International d’Auschwitz, Warszawa 1980 nr 6, s. 2-3.
 • Zatrudnienie więźniów KL Auschwitz. Organizacja pracy i metody eksploatacji siły roboczej. Oświęcim 1981; w j. angielskim: Auschwitz Prisoner Labor. The Organization and Exploatation of Auschwitz Concentration Camp Prisoners as Laborers. Oświęcim 2002; w j. niemieckim: Arbeitseinsatz der Häftlinge aus dem KL Auschwitz. Oświęcim 1995.
 • Znaczenie siły roboczej więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych w ekonomice Trzeciej Rzeszy. (W:) Biuletyn Informacyjny Comité International d’Auschwitz, Warszawa 1981 nr 6, s. 2, nr 7-8, s. 2-4
 • Rola obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu w realizacji hitlerowskiej polityki eksterminacji ludności żydowskiej. Warszawa 1983.
 • Bunt więźniów Sonderkommando w obozie koncentracyjnym Oświęcim-Brzezinka w październiku 1944. (W:) Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, Warszawa 1988 nr 4, s. 34-41.
 • Ruch oporu w KL Auschwitz ze szczególnym uwzględnieniem oporu Żydów. (W:) Ruch oporu w hitlerowskich obozach zagłady. Lohamei Haghetaot 1990 (w j. hebrajskim).
 • Estimating the Number of Deportees to and Victims of the Auschwitz-Birkenau Camp. In: Yad Vashem Studies, Jerusalem 1991 vol. 21, pp. 49-103.
 • Industrieunternehmen als Initiatoren des Einsatzes von KZ-Haftlingen. In: Deutsche Wirtschaft. Zwangsarbeit von KZ-Haftlingen fur Industrie und Behorden. Hamburg 1991, s. 97-140.
 • Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz. Liczba ofiar w świetle źródeł i badań 1945-1990. Oświęcim 1992. Książka, 221 s. (Recenzja: Zygmunt Mańkowski, Zeszyty Majdanka t. XV, Lublin 1993 s. 248); w j. niemieckim: Die Zahl der Opfer von Auschwitz. Aufgrund der Quellen und der Erträge der 1945 bis 1990. Oświęcim 1992.
 • Die Familenlager in Auschwitz-Birkenau (Genesis, Funktionen Ahnlichkeiten und Unterschiede). (W:) Theresienstadt in der „Endlösung der Judenfrage”. Praha 1992, s. 245-251.
 • Przedmowa. (W:) Danuta Czech, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz. Oświęcim 1992, s. 5-6.
 • Polityczne i rasistowskie przesłanki nazistowskiej polityki eksterminacyjnej i jej realizacja w KL Auschwitz. (W:) Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci. Oświęcim 1993, s. 9-18; w j. niemieckim: Politisch-rassistische Voraussetzungen für den nationalsozialistischen Völkermord. In: Auschwitz. Nationalsozialistisches Vernichtungslager. Oświęcim 1997, S. 13-29; w j. angielskim: The Political and Racist Principles of the Nazi Policy of Extermination and Their Realization at KL Auschwitz. In: Auschwitz. Nazi Death Camp. Oświęcim 1996, pp. 11-20.
 • Warunki życia i pracy jako środek wyniszczania więźniów. (W:) Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci. Oświęcim 1993, s. 139-146; w j. niemieckim: Lebensbedingungen und Arbeit als Mittel zur Vernichtung der Häftlinge. In: Auschwitz. Nationalsozialistisches Vernichtungslager. Oświęcim 1997, S. 211-224; w j. angielskim: Living Conditions and Work as Methods of Exterminating Prisoners. In: Auschwitz. Nazi Death Camp. Oświęcim 1996, pp. 143-151.
 • Masowa zagłada Żydów w komorach gazowych. (W:) Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci. Oświęcim 1993, s. 159-167; w j. niemieckim: Massenvernichtung von Juden in den Gaskammern des KL Auschwitz. In: Auschwitz. Nationalsozialistisches Vernichtungslager. Oświęcim 1997, S. 243-258; w j. angielskim: The Mass Extermination of Jews in the Gas Chambers. In: Auschwitz. Nazi Death Camp. Oświęcim 1996, pp. 165-173.
 • Metody bezpośredniego zabijania więźniów. (W:) Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci. Oświęcim 1993, s. 147-158; w j. niemieckim: Direkte Methoden der Tötung von Häftlingen. In: Auschwitz. Nationalsozialistisches Vernichtungslager. Oświęcim 1997, S. 225-242; w j. angielskim: Direct Methods for Killing Prisoners. In: Auschwitz. Nazi Death Camp. Oświęcim 1996, pp. 152-164.
 • Praca więźniów. (W:) Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci. Oświęcim 1993, s. 99-118; w j. niemieckim: Der Arbeitseinsatz der Häftlinge. In: Auschwitz. Nationalsozialistisches Vernichtungslager. Oświęcim 1997, S. 152-181; w j. angielskim: Prisoner Labor. In: Auschwitz. Nazi Death Camp. Oświęcim 1996, pp. 103-122.
 • Liczba ofiar KL Auschwitz.. (W:) Oświęcim. Nazistowski obóz śmierci. Oświęcim 1993, s. 177-190; w j. niemieckim: Die Zahl der Opfer von Auschwitz. In: Auschwitz. Nationalsozialistisches Vernichtungslager. Oświęcim 1997, S. 271-294; w j. angielskim: The Number of Victims at KL Auschwitz. In: Auschwitz. Nazi Death Camp. Oświęcim 1996, pp. 182-198.
 • Przedmowa. (W:) Jan Południak, Zonder. Rozmowa z członkiem Sonderkommando Henrykiem Mandelbaumem. Katowice - Sosnowiec 1994, s. 3-8.
 • Gas Chambers and Crematoria. In: Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington and Indianapolis 1994, pp. 157-182; (wydanie hebrajskie, Jerusalem 2003).
 • The number of Victims. In: Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington and Indianapolis 1994, pp. 61-76; (wydanie hebrajskie, Jerusalem 2003).
 • The System of Prisoner Exploitation. In: Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington and Indianapolis 1994, pp. 34-49; (wydanie hebrajskie, Jerusalem 2003)
 • Weryfikacja strat osobowych w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. (W:) Dzieje Najnowsze, Warszawa 1994 t. 2, s. 15-25.
 • Zprava A. Wetzlera a R. Vrby jako historicky pramen. (W:) Terezinsky rodinny tabor v Osvetimi-Birkenau. Praha 1994, s. 9.
 • Wstęp. (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu. Oświęcim 1995, t. I, s. 11-28; w j. angielskim: Introduction. In: Auschwitz 1940-1945. Central Issues in the History of the Camp. Oświęcim 2000, vol. I, pp. 15-37; w j. niemieckim: Einleitung. In: Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Oświęcim1999, Bd. I, S. 13-42.
 • Maszyneria zbrodni. (W:) Pro Memoria 1994 nr 1, s. 41-42.
 • Geneza obozu. (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu. Oświęcim 1995, t. I, s. 29-47; w j. angielskim: The origins of the camp. In: Auschwitz 1940-1945. Central Issues in the History of the Camp. Oświęcim 2000, vol. I, pp. 39-62; w j. niemieckim: Die Entstehungsgeschichte des KL Auschwitz. In: Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Oświęcim1999, Bd. I, S. 43-71.
 • Zadania i cele funkcjonowania obozu. (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu. Oświęcim 1995, t. I, s. 99-102; w j. angielskim: Functional goals and tasks of the camp. In: Auschwitz 1940-1945. Central Issues in the History of the Camp. Oświęcim 2000, vol. I, pp. 139-144; w j. niemieckim: Die Augaben und die Ziele des KL Auschwitz im Verlauf seiner Geschichte. In: Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Oświęcim 1999, Bd. I, S. 157-163.
 • Eksploatacja pracy więźniów. (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu. Oświęcim 1995, t. II, s. 55-110; w j. angielskim: The exploatation of prisoner labor. In: Auschwitz 1940-1945. Central Issues in the History of the Camp. Oświęcim 2000, vol. II, pp. 71-136.
 • Zagłada. (W:) Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu. Oświęcim 1995, t. III, 218 s.; w j. angielskim: Mass murder. In: Auschwitz 1940-1945. Central Issues in the History of the Camp. Oświęcim 2000, vol. III, 282 pages; w j. niemieckim: Vernichtung. In: Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Oświęcim 1999, Bd. III.
 • Recenzja książki Jean C. Pressac, Les crematoires d’Auschwitz. La machinerie du meurtre de masse. Paris 1993. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1995 nr 21, s. 309-329; w j. niemieckim: In: Hefte von Auschwitz, Oświęcim, 2000, H. 21, S. 374-402.
 • W kręgu historii. (W:) Pro Memoria 1995 nr 2, s. 39-41.
 • Bunt Sonderkommando. (W:) Pro Memoria 1995 nr 3, s. 44-47; w j. angielskim: The Sonderkommando. In: Pro Memoria 1996, no. 3-4, pp. 47-50.
 • Zabójcy historii, Auschwitz Lüge – Oświęcim to kłamstwo. (W:) Polityka nr 4, 28 stycznia 1995.
 • Bedeutung des KL Auschwitz im nationalsozialistischen Terror und Vernichtungsapparat. Das Sonderkommando. (W:) Inmitten des grauenvollen Verbrechens. Handschriften von Mitgliedern des Sonderkommandos. Oświęcim 1996, S. 16-24.
 • Co wiemy a czego nie wiemy o KL Auschwitz? (W:) Pro Memoria 1996 nr 4, s. 55-59.
 • Birkenau – symbol hitlerowskiego ludobójstwa. (W:) Pro Memoria 1997 nr 6, s. 7-11; w j. angielskim: Birkenau - symbol of Nazi genocide. In: Pro Memoria 1997, no. 5-6, pp. 7-10.
 • Wieczory u Profesora. (W:) Pro Memoria 1997 nr 7, s. 61-62.
 • Przedmowa, posłowie, koncepcja, opracowanie, wybór materiałów źródłowych i ilustracji do publikacji źródłowej Janusz Pogonowski Listy z Auschwitz. Oświęcim 1998; w j. niemieckim: Vorwort, Nachwort, Illegale Briefe aus Auschwitz von Janusz Pogonowski. Oświęcim 1999.
 • Familenlager fur Juden und Zigeuner im KL Auschwitz-Birkenau – Ahnlichkeiten und Unterschiede. In: Sinti und Roma im KL Auschwitz-Birkenau 1943-1944 Vor dem Hintergrund ihrer Vervolgung unter der Naziherrschaft. Verlag Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau. Oświęcim 1998, S. 293-299.
 • Auschwitz Concentration Camp. How it Was Used in the Nazi System of Terror and Genocide and in the Economy of the Third Reich. In: The Holocaust and History. The Known, The Unknown, The Disputed, and the Reexamined. Hrsg. von Michael Berenbaum and Abraham J. Peck. Bloomington and Indianapolis1998; wydanie drugie 2002.
 • Source concernant l’Histoire du Camp de Concentration d’Auschwitz. In: red. Jacques Fredj. Les Archives de la Shoah. Paris - Montreal 1998, s. 157-176; w j. angielskim: Source for the History of KL Auschwitz. In: Les Archives de la Shoah. Paris - Montreal 1998, pp. 504-520.
 • Die Rolle des Lagers Auschwitz bei der Verwirklichung der nationalsozialistäischen Ausrottungspolitik. Die doppelte Funktion von Auschwitz als Konzentrationslager und als Zentrum der Judenvernichtung. In: Die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur. Hrsg von Ulrich Herbert, Karin Orth und Christoph Dieckmann, Göttingen 1998; drugie wydanie 2002.
 • Postfazione. (W:) La voce deio sommersi. Manoscritti ritrovati di membri del Sonderkommando di Auschwitz. Venezia 1999, s. 245-254.
 • Wstęp. (W:) Rudolf Reder, Bełżec. Kraków 1999, s. 7-12; w j. angielskim: Introduction. In: Rudolf Reder, Bełżec. Kraków 1999, pp. 79-83.
 • Praca więźniów KL Auschwitz w przemyśle górnośląskim. (W:) Pro Memoria 1999 nr 11, s. 9-14.
 • Odpowiedzialność przemysłowców za los więźniów. (W:) Pro Memoria 1999 nr 11, s. 27-30.
 • Inżynieria zagłady. (W:) Polityka nr 18, 1 maja 1999.
 • Memory and Knowledge about Holocaust and Auschwitz in Poland. The Role of the Auschwitz-Birkenau State Museum in the Commemoration of Holocaust of Jews and Genocide of Poles, Gypsies and others. In: The Stockholm International Forum on the Holocaust. A Conference on Education, Remembrance and Research. Stockholm 2000, (wersja elektroniczna), In: Beyond the „Never Agains”. Värnamo 2005.
 • Rola więzienia Pawiak w deportacji Polaków do KL Auschwitz (W:) Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy do KL Auschwitz 1940-1944. Warszawa-Oświęcim 2000, s. 20-27.
 • The Life of Dr. Miklós Nyiszli. In: I was Doctor Mengele’s Assistant, The Memoirs of an Auschwitz Physician. Oświęcim 2001, pp. 176-177.
 • Les conditions de vie et de travail spècifiques du Sonderkommando. (W:) Des voix sous la cendre. Manuscrits des Sonderkommandos d’Auschwitz-Birkenau, Revue d’Histoire de la Shoah nr 171, Janvier-Avril. Paris 2001, s. 220- 231.
 • Drogi do Auschwitz. (W:) Pro Memoria 2001 nr 14, s. 3-10; w j. angielskim: The Roads to Auschwitz. In: Pro Memoria 2001, no. 14, pp. 3-10.
 • Aufgaben und Ziele des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau Abteilung fur Geschichte und Forschung des Museums Auschwitz-Birkenau. Legergemeinschaft Auschwitz, Münzenberg 2001.
 • Auschwitz Concentration Camp: An Historical Outline – Objectives, Tasks, and Extermination Methods. In: ed. Israel Gutman, Bella Gutterman, The Auschwitz Album. The Story of Transport. Jerusalem – Oświęcim 2002, pp. 15-41.
 • Vyhlazeni polskych Żidu jako soucast procesu germanizace polskeho uzemi a etapa celkoveho vyhlazeni zidovskeho obyvatelstva Evropy. (W:) Tezrezinske listy, 20. Terezin 2002.
 • Rola KL Auschwitz w eksterminacji Polaków w dystrykcie krakowskim. (W:) Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski południowej 1940 – 1944. Warszawa – Oświęcim 2002, s. 16-26.
 • Podobóz KL Auschwitz w Jaworznie – „Neu-Dachs” 1943-1945. (W:) Historia martyrologii więźniów obozów odosobnienia w Jaworznie 1939-1956, red. Kazimierz Mieroszewski, Zygmunt Woźniczka. Jaworzno 2002, s. 11-25.
 • Podobóz KL Auschwitz Eintrachthütte 1943-1945. (W:) Obozowe Dzieje Świętochłowic. Katowice - Świętochłowice 2002, s. 30-44.
 • Związki prof. dr. Józefa Buszki z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. (W:) Studia Historyczne, Polska Akademia Nauk, Zeszyt Specjalny Kraków 2003.
 • Review, Fritjof Meyer, Die Zahl der Opfer von Auschwitz. Neue Erkentnisse durch neue Archivfunde. Osteuropa, 52, Jg., 5/2002, Internet www.auschwitz.org 2004.
 • Auschwitz-Birkenau. Lieu de memoire et musée. (W:) Revue d’Histoire de la Shoah nr 181, Juillet-Décembre, Paris 2004, s. 145-155.
 • Freispruch bedeutete Deportation ins KZ. Bestandsaufnahme der laufenden Forschungen des Museums Auschwitz. (W:) Lagergemeinschaft Auschwitz-Freundeskreis der Auschwitzer, Mitteilungsblatt 24. Jahrgang, Münzenberg 2004, H. 2, S. 20-21.
 • Pozostanie w naszej pamięci. Danuta Czech 1922-2004. (W:) Pro Memoria 2004 nr 21, s. 75.
 • Przedmowa do wydania polskiego. (W:) Bernard Bruneteau, Wiek ludobójstwa. Warszawa 2005, s. 5-10.
 • Transporty Polaków z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny dystryktu radomskiego do KL Auschwitz 1940-1944. (W:) Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 1940-1944. Oświęcim 2006, s. 55-68.
 • Wir bringen ein Denkmal, das immer erinnern will. In: Lagergemeinschaft Auschwitz-Freundeskreis der Auschwitzer, Mitteilungsblatt 26. Jahrgang, 2006 H. 1, S. 11-17.
 • The Nazi Policy to Germanize Polish Lands in the Years 1939-1945. (W:) Helena Kubica, The Extermination at KL Auschwitz of Poles Evicted from The Zamość Region in the Years 1942-1943. Oświęcim 2006, pp. 7-12.
 • Rola KL Auschwitz w realizacji hitlerowskiego planu zagłady Żydów. (W:) Pro Memoria 2006 nr 25, s. 3-13.
 • Ludobójstwo - Teoria i praktyka. (W:) Pro Memoria 2007 nr 26, s. 15-22.
 • Badania nad historią KL Auschwitz. (W:) Pro Memoria 2007 nr 26, s. 35-47; w j. angielskim: The State of Research on the History of Auschwitz Concentration Camp. In: Pro Memoria 2007 no. 27, pp. 35-47.
 • Przedmowa. (w): Oświęcimskie listy Henryka Serejskiego, Oświęcim 2007.W j.angielskim  I Am Healthy and I Feel Fine The Auschwitz Letters of Marian Henryk Serejski. Oświęcim 2010. ss.161. 
 • Funkcje KL Auschwitz. Eksterminacja, eksploatacja i dystrybucja siły roboczej. (W:) Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi XXX, pod red. Marka Maciejewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
 • Kontrowersje wokół liczby ofiar KL Auschwitz. (W:) Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, pod red. Wojciecha Majerskiego i Tomasza Szaroty. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2009, ss. 162-176.
 • Wokół liczby ofiar KL Auschwitz. Replika na enuncjacje Fritiofa Meyera. Zeszyty Oświęcimskie nr 25. Oświęcim 2009.
 • Transporty Polaków z Lubelszczyzny (dystryktu lubelskiego) do KL Auschwitz. (w:), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina i innych miejscowości Lubelszczyzny 1940-1944. Oświęcim 2009.
 • From a Concentration Camp to a Centre of Mass Extermination. Changes in the Situation of KL Auschwitz Inmates 1940-1945. (w:) Hermann Kaienburg (red.), Nationalsozialistische Konzentrationslager 1933-1945: Die Veränderung der Existenzbedingungen, Berlin 2010.
 • Polacy w KL Auschwitz,  Głosy Pamięci  8, Oświęcim 2012. ss. 260.  W j. angielskim Poles In Auschwitz. Voices of Memory 8, Oświęcim  2013. 
 • Żydzi w KL Auschwitz, Głosy Pamięci  9. Oświęcim 2015. W j.angielskim Jews in Auschwitz   Voices of Memory, Oświęcim 2015.    ss. 456.