Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Piętka Bohdan

 • „Pomiędzy handlem ludźmi i zagładą”, artykuł recenzyjny książki Alexandry-Eileen Wenck Zwischen Menschenhandlung und „Endlösung”: Das Konzentrationslager Bergen-Belsen, Ferdinand Schöningh Verlag, aderborn – München – Wien – Zürich 2000, „Zeszyty Oświęcimskie” nr 23, Oświęcim 2002, s. 255-261.
 • „Zagłada pacjentów szpitala psychiatrycznego w Krakowie-Kobierzynie 23 czerwca 1942 roku”, (w:) „Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski południowej 1940-1944” (red. naukowa Franciszek Piper i Irena Strzelecka), t. III, Warszawa-Oświęcim 2002, s. 2122-2124.
 • „Tragiczne wydarzenia w Braciejówce w dniu 7 lutego 1943 r.”, (w:) Adam Cyra, Mieszkańcy Ziemi Olkuskiej w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych, Oświęcim-Olkusz 2005, s. 197-199.
 • „Zapomniany bohater – pułkownik Franciszek Faix-Limanowski (1896-1953)”, „Zeszyty Historyczne” nr 7 (Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej), Kraków 2005, s. 41-68.
 • „Powstanie, którego nie było. Plany powstańcze polskiej konspiracji wojskowej w KL Auschwitz i perspektywy ich realizacji”, „Zeszyty Tarnogórskie” nr 56, Tarnowskie Góry 2006, s. 172-189.
 • „Mężczyźni o nie ustalonych numerach i datach przywiezienia do obozu z dystryktu radomskiego w latach 1940-1944”, (w:) „Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 1940-1944” (red. naukowa Franciszek Piper i Irena Strzelecka), t. III, Warszawa-Oświęcim 2006, s. 1584-1613.
 • Artykuł recenzyjny książki Piotra Semkowa, „Polityka Trzeciej Rzeszy wobec ludności polskiej na terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska w latach 1939-1945”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001, „Zeszyty Oświęcimskie” nr 24, Oświęcim 2008, s. 324-328.
 • Artykuł recenzyjny książki Alexandry-Eileen Wenck Zwischen Menschenhandlung und „Endlösung”: Das Konzentrationslager Bergen-Belsen, Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn – München – Wien – Zürich 2000, „Hefte von Auschwitz” nr 23, Oświęcim 2008, s. 299-306.
 • „Sprawa Stanisławy Olewnik i żydowskiej rodziny Mławskich w świetle akt gestapo ciechanowskiego”, „Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem” nr 54, Oświęcim 2008, s. 49-53.
 • Artykuł recenzyjny książki Marii Rutowskiej, "Wysiedlenia ludności polskiej z Kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa 1939-1941", Instytut Zachodni, Poznań 2003, „Zeszyty Oświęcimskie” nr 25, Oświęcim 2009, s. 267-270.   
 • Artykuł recenzyjny książki Piotra Semkowa, „Polityka  Trzeciej Rzeszy wobec ludności polskiej na terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska w latach 1939-1945”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001, „Hefte von Auschwitz” nr 24, Oświęcim 2009, s. 368-372.
 • „Komando strażackie (Feuerwehrkommando) w KL Auschwitz”, „Zeszyty Oświęcimskie” nr 26, Oświęcim 2010, s. 193-212.
 • Artykuł recenzyjny książki Detlefa Garbe, Carmen Lange (red.), "Häftlinge zwischen Vernichtung und Befreiung. Die Auflösung des KZ Neuengamme und seiner Außenlager durch die SS im Frühjahr 1945", Bremen 2005, „Zeszyty Oświęcimskie” nr 26, Oświęcim 2010, s. 313-318.
 • Artykuł recenzyjny książki Aleksandry Namysło (red.), "Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, Instytut Pamięci Narodowej", Warszawa 2008, Zeszyty Oświęcimskie” nr 26, Oświęcim 2010, s. 319-326.
 • „Kpt. Franciszek Jabłonka (1913-1943)”, „Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem” nr 57, Oświęcim 2011, s. 36-37.
 • „Henryk Bartosiewicz – bohater polskiej konspiracji wojskowej w KL Auschwitz”, „Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem” nr 57, Oświęcim 2011, s. 31-35.
 • „Adelajda Sawicka – więźniarka z Białegostoku”, „Biuletyn Towarzystwa pieki nad Oświęcimiem” nr 57, Oświęcim 2011, s. 29-30.
 • „Deportacja do KL Auschwitz ks. Józefa Olszaka w świetle akt gestapo”, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” nr 8-9 (129-130), Warszawa 2011, s. 160-168.
 •   "Członkowie polskich lokalnych organizacji konspiracyjnych z Kraju Warty i Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie w KL Auschwitz”, „Rocznik Łódzki”, t. 59, Łódź 2012, s. 111-132.
 • „Akcja Oderberg”, „Zeszyty Oświęcimskie” nr 27, Oświęcim 2012, s. 149-229.
 • Artykuł recenzyjny książki Marii Rutowskiej, „Wysiedlenia ludności polskiej z Kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa 1939-1941”, Instytut Zachodni, Poznań 2003, „Hefte von Auschwitz” nr 25, Oświęcim 2012, s. 279-283.
 • „The fire brigade Kommando (Feuerwehrkommando) at KL Auschwitz”, „Auschwitz Studies” nr 26, Oświęcim 2012, s. 179-198.
 • Artykuł recenzyjny książki Detlefa Garbe, Carmen Lange (red.), „Häftlinge zwischen Vernichtung und Befreiung. Die Auflösung des KZ Neuengamme und seiner Außenlager durch die SS im Frühjahr 1945”, Bremen 2005, „Auschwitz Studies” nr 26, Oświęcim 2012, s. 299-303.
 • Artykuł recenzyjny książki Aleksandry Namysło (red.), „Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy”, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2008, „Auschwitz Studies” nr 26, Oświęcim 2012, s. 305-312.
 • „Deportacja Żydów z Reichsgau Wartheland do KL Auschwitz i ich zagłada”, (w:) Piotr Kwiatkiewicz (red.), „Mniejszości narodowe w Wielkopolsce i ich dziedzictwo”, t. I, „Żydzi”, Poznań 2012, s. 57-90.
 • „Transporty Polaków do KL Auschwitz z Kalisza 2 maja 1941 roku i z Łodzi 14 maja 1942 roku”, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, t. 34, nr 4, Wrocław 2013, s. 111-152.
 • Deportacja do KL Auschwitz księdza Józefa Olszaka w świetle akt gestapo ciechanowskiego, „Studia Łomżyńskie”, t. XXIIII, Łomża 2012, s. 139-165.
 • Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Wielkopolski, Pomorza, Ciechanowskiego i Białostocczyzny 1940-1944”, t. I-III, Oświęcim 2013.
 • Podobóz KL Auschwitz „Brünn” w Brnie (1943-1945). 70 rocznica utworzenia podobozu KL Auschwitz na ziemi czeskiej/Pobočný osvětimský tábor „Brünn“ v Brně (1943-1945). 70 výročí vzniku pobočného táboru KL Auschwitz na českém území” (razem z Márketą Tardy Páralovą), Oświęcim 2013.
 • Akcja „Oderberg” na tle innych niemieckich akcji represyjnych, „Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem” nr 58, Oświęcim 2013, s. 15-22.
 • Deportacja do KL Auschwitz członków placówki AK w Zduńskiej Woli, „Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem” nr 58, Oświęcim 2013, s. 63-66.
 • Józef Matynia (1919-2012), „Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem” nr 58, Oświęcim 2013, s. 145-148.
 • Piekarnie obozowe w KL Auschwitz „Zeszyty Oświęcimskie” nr 28, Oświęcim 2013, s. 83-121
 • Więźniowie z różowym trójkątem w KL Auschwitz, „Dzieje Najnowsze” nr 2 (Rocznik XLVI), Warszawa 2014, s. 25-53.