Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Lachendro Jacek

 • Zburzyć czy zaorać...? Idea założenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w świetle prasy polskiej 1945-1948. Oświęcim 2007.
 • Auschwitz (W:) Niemieckie miejsca zagłady w Polsce, Marki 2007, toż w językach: angielskim, francuskim, hebrajskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim.
 • Omówienie książki: T. Sobolewicz, Mieć kogoś, Pro Memoria, nr 1 (28), 2008, s. 133-134.
 • Gmina Brzeszcze w latach niemieckiej okupacji 1939-1945. Przewodnik po wybranych miejscach pamięci, Brzeszcze 2009, toż w języku angielskim, Brzeszcze 2009.
 • Redakcja naukowa i przedmowa: Jawischowitz. Podobóz Auschwitz. 45 deportowanych i 8 polskich górników składa świadectwo dla przyszłości, Brzeszcze 2009.
 • Stan badań nad dziejami KL Auschwitz i postulaty badawcze (W:) Konferencja „Od Westerplatte do Norymbergi. II wojna światowa we współczesnej historiografii, muzealnictwie i edukacji” (2-5 września 2009), Sztutowo 2009, s. 179-185.
 • Recenzja książki: Jonathan Huener, Auschwitz, Poland, and the Politics of Commemoration, 1945-1979, Ohio University Press, Athens 2003 (W:) Zeszyty Oświęcimskie 2009 nr 25, s. 297-306.
 • Otwarcie Państwowego Muzeum w Oświęcimiu w relacjach prasowych (W:) Pro Memoria 2009 nr 2(29), s. 70-74.
 • Dwadzieścia pięć numerów Zeszytów Oświęcimskich (rys historyczny, zestawienie zawartości) (W:) Zeszyty Oświęcimskie 2010 nr 26, s. 241-282.
 • Recenzja książki: Joanna Wawrzyniak, ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej 1949-1969, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2009, Zeszyty Oświęcimskie, nr 28, 2013, s. 271-277.
 • Recenzja książki: Zofia Wóycicka, przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich koncentracyjnych i zagłady 1944-1950, Warszawa 2009 (W:) Zeszyty Oświęcimskie 2010 nr 26, s. 333-346.
 • Recenzja książki: Władysława Zgórniak, Moje wspomnienia spod więzienia 1942-1945, Kraków 2006 (W:) Zeszyty Oświęcimskie 2010 nr 26, s. 347-349.
 • Recenzja książki: Andriej Pogożew, Ucieczka z Auschwitz, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2011, Zeszyty Oświęcimskie, nr 28, 2013, s. 255-259.
 • Pomoc niesiona ocalonym więźniom KL Auschwitz po wyzwoleniu obozu (W:) Medycyna za drutami obozu pod redakcją Zdzisława Jana Ryna. Podręcznik dla studentów medycyny, Kraków 2010, s. 75-96.
 • Los jeńców sowieckich w KL Auschwitz. Nowe spojrzenie (W:) Między Wehrmachtem a SS. Jeńcy wojenni w niemieckich obozach koncentracyjnych pod redakcją naukową Violetty Rezler-Wasilewskiej, Opole 2010, s. 61-74.
 • Červena armáda v koncentračnom tábore Auschwitz a v okoli Osvienčimu v roku 1945. Oslobodenie alebo okupácia? (W:) Oslobodenie Slovenska 1944-1945. Zbornik [Banská Bystrica] 2010, s. 116-128.
 • Historia badań nad dziejami KL Auschwitz prowadzonymi w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau (W:) Studia nad dziejami obozów koncentracyjnych w okupowanej Polsce, Oświęcim 2011, s. 24-37.
 • [współautor wyboru] Wybór relacji i wspomnień byłych więźniów obozu Auschwitz, Oświęcim 2012.
 • Orkiestry w KL Auschwitz (W:) Zeszyty Oświęcimskie 2012 nr 27, s. 7-148.
 • The Orchestras in KL Auschwitz (in:) Auschwitz Studies 27, 2015, p. 7-148.
 • Alma Rosé – ucieczka w muzykę (W:) Człowiek wobec totalitaryzmu. Od prostych recept do „ostatecznego rozwiązania”, redakcja Alicja Bartuś, Oświęcim 2012.
 • Aid Dispensed to AuschKL Auschwitz-Birkenauwitz Survivors after Liberation. In: Medicine Behind the Barbed Wires of the German Concentration Camp. Edited by Jan Zdzisław Ryn, Kraków 2013.
 • Twenty-five editions of Zeszyty Oświęcimskie (historical outline and list of contents). In: Auschwitz Studies 2012, vol. 26, pp. 225-267.
 • Auschwitz od A do Z. Ilustrowana historia obozu, Oświęcim 2013 [współautor]
 • Auschwitz from A to Z. An Illustrated History of the Camp, Oświęcim 2014 [co-author]
 • From KL Auschwitz to Auschwitz-Birkenau Museum and Memorial, Nytt Blikk. Årsskrift fra Stiftelsen Arkivet 2015, p. 116-133
 • Rola byłych więźniów obozu Auschwitz w utworzeniu muzeum (W:) Skrwawione dusze. Prawda. Sprawiedliwość. Przebaczenie. Pojednanie, redakcja naukowa Alicja Bartuś, Oświęcim 2015, s. 139-153.
 • Próby nauczania podejmowane przez polskich nauczycieli-więźniów w KL Auschwitz (W:) Tajne nauczanie Polek w KL Ravensbrück. A ja właśnie przed śmiercią chcę wiedzieć jak najwięcej, Sztutowo 2015, s. 86-93.
 • Attempts to teach made by Polish teachers-prisoners of KL Auschwitz (in:) Clandestine teaching Polish Female Prisoners in Ravensbrück Concentration Camp. But I want to learn as much as possible brfore I die, Sztutowo 2015, p. 86-93
 • Versuche polnischer Lehrer, die Häftlinge des KZ Auschwitz waren, Geheimunterricht zu erteilen. In: Das Geheime Schul- und Bildungswesen der Polinnen im Konzentrationslager Ravensbrück. Ich will mir eben vor dem Tode noch möglichst viel Wissen aneignen. Sztutowo 2015, S. 87-95.
 • Auschwitz po wyzwoleniu, Oświęcim 2015
 • Auschwitz after Liberation, Oświęcim 2016
 • Auschwitz i Birkenau po wojnie, pamięć.pl, nr 1, 2016, s. 36-40
 • Ucieczki więźniów KL Auschwitz w czasie "Marszu Śmierci". Pomoc mieszkańców Śląska dla uciekinierów (wybrane przykłady) (W:) Kierunek Loslau. Marsze ewakuacyjne więźniów oświęcimskich w styczniu 1945 roku. Pod redakcją Piotra Hojki i Sławomira Kulpy, Wodzisław 2016, s. 80-91.
 • Jeńcy sowieccy w KL Auschwitz, Seria Głosy Pamięci 11, Oświęcim 2016 w języku rosyjskim: Советские военнопленные в концлагере Аущвиц, Голоса Памяти 11, Освенцим 2016 oraz wjęzyku angielskim: Soviet Prisoners of War in KL Auschwitz, The Voices of Memory, Oświęcim 2016
 • Recenzja książki: Żyję. Wybór odpowiedzi na ankietę ks. Prof. Konstantego Michalskiego z 1945 roku, skierowaną do byłych więźniów politycznych z czasów okupacji niemieckiej, red. ks. Edward Formicki CM, ks. Bronisław Sieńczak CM, ks. Wacław Umiński CM, Anna Witalis-Zdrzenicka, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2012, (W:) Zeszyty Oświęcimskie 2016 nr 29, s. 178-183.
 • [co-editor] The More I know, The Less I understand. Young Researchers’ Essays on Witnessing Auschwitz, Oświęcim: Auschwitz-Birkenau State Museum, 2017
 • Aid dispensed to Auschwitz survivors by Polish doctors and medical staff in 1945 [in:] Medical Review Auschwitz: Medicine Behind the barbed Wire. Conference Proceedings 2018, Kraków: Medycyna Praktyczna, Polski Instytut Evidence Based Medicine, 2019, p. 93-114.
 • Wybrane przykłady ucieczek z KL Auschwitz (W:) Cena odwagi. Miedzy ocaleniem życia a ocaleniem człowieczeństwa, redakcja naukowa Alicja Bartuś, Piotr Trojański, Oświęcim 2019, s. 85-110.
 • De bevrijding van KL Auschwitz [in:] Frédéric Crahay en Johan Puttemans, 27/01/1945 - Auschwitz bevrijd, Gorredijk: Sterck & De Vreese 2020, p. 83-117
 • Спастись из Аушвица. История побега советских военнопленных, новая польша, 28 апреля 2020
 • Posłowie i senatorowie II Rzeczypospolitej w KL Auschwitz. Wstępne ustalenia, [w:] Wacław Długoborski. Księga Jubileuszowa pod redakcją Mariana G. Gerlicha i Tadeusza Siernego, Katowice 2020, s. 133-143.
 • Pierwszy transport polskich więźniów z KL Auschwitz do KL Flossenbürg 8 listopada 1940 roku / Der erste Transport polnischer Häftlinge aus dem KZ Auschwitz ins KZ Flossenbürg am 8. November 1940, [w:] Transporty polskich więźniów w kompleksach obozowych KL Auschwitz, KL Dachau i KL Flossenbürg / Transporte polnischer Häftlinge in den KZ-Systemen Auschwitz, Dachau, Flossenbürg, Oświęcim 2020, s. 133-161
 • Artykuł w języku uzbeckim pt. Jeńcy sowieccy w KL Auschwitz. Uzbecy w obozie – próba rekonesansu (АУСШВИЦ КОНЦЛАГЕРИДАГИ ЎЗБЕКЛАР ТАРИХИНИ ЎРГАНИШГА ОИД ДАСТЛАБКИ ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ) [w:] Аусшвиц-Биркенау. Ўтмиш ва бугун, [b.m.w.] 2021, s. 35-44.
 • The fate of Soviet POWs in Auschwitz, [in:] Auschwitz. History, Place and people. An Academic Guide to the Camp Complex, Edited by: B. Karwowska, J. Lachendro, P. Setkiewicz, Oświęcim: Auschwitz-Birkenau State Museum, 2021, p. 79-92
 • [together with P. Setkiewicz, with Preface by B. Karwowska and Ewa Wampuszyc] The Complexity of the Category “Bystander”. The City of Oświęcim and Beyond, [in:] Auschwitz. History, Place and people. An Academic Guide to the Camp Complex, Edited by: B. Karwowska, J. Lachendro, P. Setkiewicz, Oświęcim: Auschwitz-Birkenau State Museum, 2021, p 135-149
 • [together with Andrzej Strzelecki] Evacuation, Liquidation, Liberation, [in:] Auschwitz. History, Place and people. An Academic Guide to the Camp Complex, Edited by: B. Karwowska, J. Lachendro, P. Setkiewicz, Oświęcim: Auschwitz-Birkenau State Museum, 2021, p. 181-192
 • Surroundings of Auschwitz I: The Industrial Zone in Images, [in:] Auschwitz. History, Place and people. An Academic Guide to the Camp Complex, Edited by: B. Karwowska, J. Lachendro, P. Setkiewicz, Oświęcim: Auschwitz-Birkenau State Museum, 2021, p. 193-226
 • [współautor i redaktor] Pomniki, miejsca pamięci i tablice pamiątkowe w Gminie Brzeszcze, Oświęcim 2021
 • [współautor] Sytuacja na terenach byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz od 27 stycznia 1945 do 2 lipca 1947, „Zeszyty Oświęcimskie”, nr 30, 2022, s. 7-116
 • Recenzja książki: Marek Łuszczyna, Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne, Znak Horyzont, Kraków 2017, „Zeszyty Oświęcimskie”, nr 30, 2022, s. 149-160
 • Pomoc uciekinierom KL Auschwitz niesiona przez mieszkanki Gminy Brzeszcze, [w:] Pomoc miała twarz kobiety. Materiały pokonferencyjne, Oświęcim 2022, s. 20-64
 • [współredaktor i współautor] Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, t. 1, Oświęcim 2022