Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Kubica Helena

 • Nie wolno o nich zapomnieć, Najmłodsze ofiary KL Auschwitz. Oświęcim 2002; w j. niemieckim: Man darf sie nie vergessen. Die jüngsten Opfer von Auschwitz. Oświęcim 2002.
 • Zagłada w KL Auschwitz Polaków wysiedlonych z Zamojszczyzny w latach 1942-1943. Oświęcim-Warszawa 2004; wersja angielska: The Extermination at KL Auschwitz of Poles Evicted from the Zamość Region in the Years 1942-1943. Oświęcim 2006.
 • Der erste Transport aus Warschau. In: Informationsbulletin. Comité International d’Auschwitz, Warsaw 1978, Nr.10, S. 3-6.
 • Dr Josef Mengele i ślady jego zbrodni. (W:) Przegląd Lekarski – Oświęcim, Kraków 1989 nr 1, s. 96-106.
 • Dzieci i młodzież w KL Auschwitz. (W:) Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci. Oświęcim 1993; w j. angielskim: Children and Youths at KL Auschwitz. In: Auschwitz. Nazi Death Camp. Oświęcim 1996, pp. 123-139.
 • Dr Mengele i jego zbrodnie w obozie koncentracyjnym Oświęcim-Brzezinka. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1993 nr 20, s. 325-389; w j. niemieckim: Dr. Mengele und seine Verbrechen im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. In: Hefte von Auschwitz, 1997, H. 20, S. 369-455.
 • Children. In: Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington and Indianapolis 1994, pp. 412-427.
 • The Crimes of Josef Mengele. In: Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington and Indianapolis 1994, pp. 317-337.
 • Dzieci i młodzież w KL Auschwitz. (W:) Auschwitz 1940 – 1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu. Oświęcim 1995, t. II, s. 163-225.
 • Trudno było być matką, jeszcze trudniej – dzieckiem! (W:) Pro Memoria 1996 nr 5, s. 55-59.
 • Sinti- und Romakinder in Auschwitz-Birkenau als Opfer von medizinischen Experimenten. In: Sinti und Roma im KL Auschwitz-Birkenau 1943 – 1944 Vor dem Hintergrund ihrer Verfolgung unter der Naziherrschaft. Oświęcim 1998, S. 320-329.
 • Tragiczny los najmłodszych romskich więźniów w Birkenau. (W:) Pro Memoria 1999 nr 10, s. 35-40.
 • Children and Young People in the Transports of Jews from Slovakia. In: The Tragedy of the Jews of Slovakia. 1938-1945: Slovakia and the „Final Solution of the Jewish Question”. Oświęcim-Banská Bystrica 2002, s. 213-220.
 • Pomoc dzieciom przez dorosłych w KL Auschwitz. (W:) Pomoc dzieciom w czasie wojny. Materiały z sympozjum organizowanego przez Fundację Moje Wojenne Dzieciństwo w Warszawie 27 maja 2002 roku. Warszawa 2002.
 • Dzieci i młodzież w KL Auschwitz-Birkenau. (W:) Pro Memoria 2004 nr 21, s. 3-10.
 • [współautorka] Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy do KL Auschwitz 1940-1944. Warszawa-Oświęcim 2000.
 • [współautorka] Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina i innych miejscowości Lubelszczyzny 1940-1944, Oświęcim 2009.
 • Posledny transport zo Serede do KT Auschwitz (W:) Druhá vlna deportácií Židov zo Slovenska. Zbornik [Banská Bistrica] 2009, s. 88-93.
 • [współautorka] Auschwitz Subcamp System [Babitz, Budy, Freudenthal, Harmense, Lichtewerden] (In:) Encyclopedia of Camps and Ghettos 1933-1945, Volume I, Part A. General Editor Geoffrey P. Megargee, Indiana University Press in association with the United States Holocaust Memorial Museum, Bloomington and Indianapolis 2009, s. 221-275.
 • Schwangerschaften und Geburten im KZ Auschwitz (W:) „Sie gaben uns wieder Hoffnung” Schwangerschaft Und Geburt im KZ-Aussenlager Kaufering, Dachau 2010, S. 32-36.
 • Kobiety ciężarne i dzieci urodzone w KL Auschwitz, Seria Głosy Pamięci [t.] 5, Oświęcim 2010.
 • Pregnant Women and Children Born in Auschwitz, Voices of Memory, [vol.] 5, Oświęcim 2010.