Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Jarosz Barbara

  • Więźniowie austriaccy w hitlerowskich obozach koncentracyjnych na ziemiach polskich i ich działalność w Ruchu Oporu (W:) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 455. Prace Polonijne, z. 2. Kraków 1976, s. 221-227.
  • Organization of the Camp Resistance Movement and Their Activities. In: Auschwitz. Nazi Death Camp. Oświęcim 1996, pp. 215-234.