Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Dębski Jerzy

 • Prześladowania i masowa zagłada Romów podczas II wojny światowej w świetle relacji i wspomnień. Warszawa 2008.
 • Tablice ostrzegawcze oraz zakazu i nakazu funkcjonujące w KL Auschwitz. (W:) Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie 1995, z. 167, Prace Historyczne XVII, s. 169-179.
 • Tablice obozowe źródłem do historii KL Auschwitz. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1995 nr 21, s. 141-187.
 • Członkowie Komendy Głównej SZP-ZWZ-AK więźniami KL Auschwitz. (W:) Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 2001, nr 3 – Studia Historia nr 1, s. 173-193 (skrót).
 • Członkowie Komendy Głównej SZP-ZWZ-AK więźniami KL Auschwitz. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 2002 nr 23, s. 50-90.
 • Romowie w KL Auschwitz – wybrane losy. (W:) Dialog-Pheniben 1997 nr 1, s. 13-20.
 • Romowie więźniami KL Stutthof. (W:) Dialog-Pheniben 1999 nr 1, s. 7-17.
 • Ucieczki Romów z KL Auschwitz. (W:) Dialog-Pheniben 2001 nr 1, s. 4-20.
 • Sportowcy Wisły Kraków i Wisły Zakopane w KL Auschwitz-Birkenau 1940 – 1945. (W:) Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem 2007 nr 51, s. 63-77 (skrót).
 • Memorial Book. The Gypsies at Auschwitz-Birkenau=Księga Pamięci. Cyganie w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Gedekbuch. Die Sinti und Roma im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (redakcja). München/London/New York/Paris 1993.
 • Sterbebücher von Auschwitz. Fragmente=Death Books from Auschwitz. Remnants=Księgi zgonów z Auschwitz. (redakcja). München/New Providence/Londen/Paris 1995.
 • Kadra dowódcza SZP-ZWZ-AK w Konzentrationslager Auschwitz – Birkenau 1940 – 1945, Katowice-Oświęcim 2009.
 • Oficerowie Legionów Polskich w niemieckich obozach koncentracyjnych. Próba analizy socjo-historycznej (W:) Wrzesień 1939 roku. Geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie T. II Wojsko. Wojna. Jeniectwo. Redakcja naukowa Janusz Faryś, Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński, Gorzów Wielkopolski 2010, s. 222-235.
 • Obwód ZWZ-AK Wołomin i losy jego żołnierzy osadzonych w KL Auschwitz, Rocznik Wołomiński 2010, s. 195-210.
 • Redakcja naukowa: Hermann Langbein, Auschwitz przed sądem, Wrocław – Warszawa – Oświęcim 2011.
 • Rola KL Auschwitz w eksterminacji polskich warstw przywódczych na przykładzie działalności Geheime Staatspolizei - Staatspolizeistelle Zichenau/Schröttersburg, Zeszyty Oświęcimskie 2012 nr 27, s. 275-300.