Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Cyra Adam

 • Raport Witolda. (W:) Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem 1991 nr 12, s. 5-71.
 • [współautor] Rotmistrz Witold Pilecki. Cyra Adam, Wysocki Wiesław J., Warszawa 1997.
 • Spadochroniarz Urban. (W:) Zeszyty Oświęcimskie 1988 nr 19, s. 152-191.
 • Ochotnik do Auschwitz: Witold Pilecki (1901-1948). Oświęcim 2000.
 • Cichociemny z Babic: major Piotr Szewczyk (1908-1988). Oświęcim 2000.
 • Pozostał po nich ślad...: życiorysy z cel śmierci. Oświęcim 2006.
 • Mieszkańcy ziemi olkuskiej w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych. Oświęcim 2005.
 • Spadochroniarz „Urban”: ppor. Stefan Jasieński (1914-1945). Oświęcim 2005.
 • Upamiętnienie Żydów olkuskich. 65. rocznica likwidacji getta w Olkuszu – czerwiec 2007 r. Oświęcim – Olkusz 2007.
 • Podobóz KL Auschwitz Harmęże. Oświęcim 2007.
 • [recenzja książki] Mieczysław Ociepko, Jerzy Miller (red.), Księga Wielkopolan-więźniów KL Auschwitz-Birkenau, Poznań 1999 (W:) Zeszyty Oświęcimskie 2002 nr 23, s. 253-255.
 • Adam Cyra, Sebastian Piątkowski, Transport radomski do KL Auschwitz z dnia 25 lutego 1941 roku (W:) Zeszyty Oświęcimskie 2002 nr 23, s. 91-111.
 • W obcym mundurze (W:) Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem 2007 nr 49, s. 42-45.
 • Ludobójca (W:) Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem 2007 nr 50, s. 15-21.
 • Spadochron, colt i KL Auschwitz (W:) Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem 2007 nr 50, s. 28-39.
 • Tajemnice Auschwitz (W:) Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem 2007 nr 50, s. 174-183.
 • Bokser i śmierć (W:) Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem 2007 nr 51, s. 38-44.
 • Karna kompania w bloku nr 11 (W:) Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem 2007 nr 51, s. 47-53.
 • Kompania wychowawcza w bloku nr 11 (W:) Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem 2007 nr 51, s. 44-46.
 • Adam Cyra, Sebastian Piątkowski, Der Transport von Radom ins KL Auschwitz am 25. Februar 1941 (W:) „Hefte von Auschwitz”, Oświęcim 2008 nr 23, s. 106-129.
 • Blok nr 11 (W:) Maksymilian – święty, lider, wydawca. Redakcja Marian Gołąb OFMConv, Jan M. Szewek OFMConv, Seria kolbiańska, Kraków 2008, s. 133-139.
  Banderowcy w KL Auschwitz (W:) Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, t. XXX, Wrocław 2008, s. 383-432.
 • Rtm. Witold Pilecki – dobrowolny więzień (okres 1939-1945). Przedstawienie raportu „Witolda” (W:) Jednostka przeciw totalitaryzmowi – w 60. rocznicę zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Wicemarszałka Senatu Zbigniewa Romaszewskiego we współpracy z Komisją Praw Człowieka i Praworządności, Instytutem Pamięci Narodowej i Stowarzyszeniem „Dolnośląska Inicjatywa Historyczna” 9 czerwca 2008 r., Warszawa 2008, s. 24-30.
 • Państwowy Urząd Repatriacyjny – Punkt Odżywczo-Sanitarny w Oświęcimiu (1945–1948) (W:) „Zeszyty Oświęcimskie” 2010 nr 26, s. 173-183.
 • Ochotnik do Auschwitz. Rtm. Witold Pilecki – żołnierz II Rzeczypospolitej i czasu wojny (W:) Wolni i zniewoleni. Rtm. Witold Pilecki i inni więźniowie KL Auschwitz wobec nowej rzeczywistości powojennej (praca zbiorowa pod redakcją Witolda Stankowskiego, Oświęcim 2010, s. 27-32.
 • Polacy wśród jeńców sowieckich w KL Auschwitz (W:) Wrzesień 1939 roku. Geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie T. II Wojsko. Wojna. Jeniectwo. Redakcja naukowa Janusz Faryś, Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński, Gorzów Wielkopolski 2010, s. 213-221.
 • Egzekucja w Olkuszu w dniu 3 marca 1942 r. (W:) Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem 2010 nr 55, s. 58-60.