Font size:

MEMORIAL AND MUSEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU FORMER GERMAN NAZI
CONCENTRATION AND EXTERMINATION CAMP

Bookstore

Szkicownik z Auschwitz
edited by Agnieszka Sieradzka
Price: PLN
Language
Polish
Čeština
English
Deutsch
Français
Suomi
Español
Nederlands
Norsk
Русский
Italiano
To cart

Description

Wydany po raz pierwszy w całości przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau „Szkicownik z Auschwitz” jest dziełem wyjątkowym. Przedstawia jedyny powstały w obozie zespół rysunków opisujący zagładę Żydów deportowanych do Auschwitz przez niemieckich nazistów. Na rysunkach nieznany autor udokumentował też mordowanie chorych i wycieńczonych więźniów obozu. Dwadzieścia dwie kartki zostały umieszczone w butelce i ukryte w fundamentach jednego z baraków byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, niedaleko komór gazowych i krematoriów. Dwa lata po wojnie odnalazł je tam Józef Odi, były więzień Auschwitz, pełniący w tym czasie funkcję wartownika na terenie Miejsca Pamięci. Sceny dotyczące samej Zagłady przeplatają się z innymi rysunkami ukazującymi Auschwitz jako obóz koncentracyjny. Te dwie funkcje, miejsca Zagłady i obozu koncentracyjnego, pojawiają się w Szkicowniku symultanicznie, tak jak to miało miejsce w rzeczywistości, jednakże temat eksterminacji został wyróżniony przez autora. Fakt ten świadczy o tym, że miał on świadomość wagi bezprecedensowych wydarzeń, których był świadkiem.

Product features

Cover::
hardback
Published:
2011
Title in english:
Szkicownik z Auschwitz/ The Sketchbook from Auschwitz
Pages:
115
Title in czech:
Náčrtník z Auschwitz
Title in finnish:
Auschwitzin Luonnoslehtiö
Title in dutch:
Schetsboek uit Auschwitz
Title in russian:
ΑлЬбом зарисовок из Αушвица
Title in french:
Le carnet de croquis d'Auschwitz
Title in polish:
Szkicownik z Auschwitz/ The Sketchbook from Auschwitz
Title in spanish:
El cuaderno de bocetos de Auschwitz
Title in german:
Der Skizzenblock von Auschwtiz
Title in norwegian:
Skissenblokken fra Auschwitz
Title in italian:
Disegni da Auschwitz
Dimension:
23 x 18 cm
Product code:
ISBN: 978-83-7704-134-5
Manufacturer:
Publication Department PMAB
Weight:
0.43 kg
back