Font size:

MEMORIAL AND MUSEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU FORMER GERMAN NAZI
CONCENTRATION AND EXTERMINATION CAMP

Bookstore

Auschwitz Bauleitung. Designing a Death Camp / Auschwitz Bauleitung. Projektowanie obozu śmierci
Piotr M. A. Cywiński
Price: PLN
Language
Polish
English
To cart

Description

Ten polsko-angielski album przedstawia wstrząsający obraz obozu jako machiny śmierci zaprojektowanej w najmniejszym szczególe. Bazą i sednem tego opracowania stały się plany, które powstały w biurze budowlanym Auschwitz Bauleitung. Biuro to, na czele którego stali esesmani, a pracownikami byli więźniowie z wykształceniem technicznym, zajmowało się projektowaniem niemal wszystkich obiektów powstających na terenie obozu. Podczas czterech i pół roku istnienia obozu architekci Bauleitung sporządzili cały szereg planów i map, rysunków technicznych, rzutów i przekrojów, projektów elewacji, makiet, a także wzorów umeblowania i aranżacji wnętrz oraz kosztorysów i dokumentacji fotograficznej na potrzeby rozwoju kompleksu obozowego. Wiele z tych dokumentów dotyczyło faktycznie wybudowanych obiektów, ale znajdują się wśród nich i niezrealizowane plany przyszłościowe lub wizje porzucone jeszcze w czasie wojny. Niektóre budowle doczekały się kilku wersji projektowych, co wskazuje na złożony proces podejmowania decyzji ostatecznych. Z analizy planów wykonanych przez Bauleitung wynika, że każdy etap tworzenia i rozbudowy obozu był oszacowany, poddawany krytyce, przeprojektowywany i zatwierdzany na różnych szczeblach. Cała niemiecka inżynieria budowlana została zaangażowana do stworzenia tysięcy obiektów: bloków, baraków, wieżyczek, krematoriów, komór gazowych, ramp kolejowych, instalacji wodociągowych, rowów melioracyjnych, modelowych farm rolniczych, olbrzymich hal fabrycznych, całych osiedli budynków mieszkalnych, koszar, biur i szpitali. Książka ta, w zamierzeniu albumowa, zawierająca ponad 130 wybranych i wymownych szkiców architektonicznych Auschwitz, ma pokazać ten świadomy, koncepcyjny wymiar tworzenia i rozbudowy obozu. Szkice zostały – tam, gdzie było to możliwe – uzupełnione materiałem fotograficznym pochodzącym z nazistowskiej dokumentacji. Narracja tej publikacji koncentruje się na głównych etapach i przestrzeniach rozbudowy Auschwitz, starając się nie pozostawić zbytnio na uboczu jej głównych aktorów, a więc decydentów SS, więźniów architektów czy inżynierów, wykorzystywanych przez Niemców przy tworzeniu tych planów oraz całej rzeszy więźniów pracujących do całkowitego wycieńczenia przy wielkich robotach budowlanych KL Auschwitz.

Product features

Cover::
Twarda
Published:
2023
Title in english:
Auschwitz Bauleitung. Designing a Death Camp
Pages:
231
Title in polish:
Auschwitz Bauleitung. Projektowanie obozu śmierci
Dimension:
27 x 24 cm
Product code:
978-83-7704-380-6
Manufacturer:
Publication Department PMAB
Weight:
1.25 kg
back