Font size:

MEMORIAL AND MUSEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU FORMER GERMAN NAZI
CONCENTRATION AND EXTERMINATION CAMP

Bookstore

Sny obozowe w pamięci ocalałych z Auschwitz
Piotr M.A. Cywiński
Price: PLN
Language
Polish
To cart

Description

Ukazanie głębi traumy, wykraczającej zdecydowanie poza historię samego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady to główny cel książki „Sny obozowe w pamięci ocalałych Auschwitz”. Jej autorem jest dyrektor Muzeum dr Piotra M.A. Cywiński. Sen w obozie Auschwitz był wypadkową dramatycznego rytmu dnia i nocy. "Noce nie były czasem normalnego odpoczynku. Sen w brudnych, przepoconych za dnia pasiakach był jedynie karykaturą nocnego odpoczynku. W takich warunkach sny były najczęściej albo ucieczką w świat przedwojenny, albo odreagowywaniem dziennych skrajnych napięć i terroru" - napisał we wstępie Piotr Cywiński. Całość podzielono na kilkanaście rozdziałów podzielonych ze względu na tematykę snów. To m.in. sny sprzed pobytu Auschwitz, sny o ucieczkach, o jedzeniu, o obozie, o terrorze, o śmierci, majaki gorączkowe, czy sny interpretowane. W książce znajduje się także obozowy słownik interpretacji snów, a także sny powojenne. Książka jest czwartą częścią cyklu „Miejsce Prawdy”, który historię byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady opisze głosami świadków historii, tych którzy piekło Auschwitz-Birkenau sami przeszli.

Product features

Pages:
103
Cover::
hard
Published:
2016
Title in polish:
Sny obozowe w pamięci ocalałych z Auschwitz
Dimension:
15 x 21 cm
Product code:
ISBN: 978-83-7704-132-1
Manufacturer:
Publication Department PMAB
Weight:
0.43 kg
back