Font size:

MEMORIAL AND MUSEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU FORMER GERMAN NAZI
CONCENTRATION AND EXTERMINATION CAMP

Bookstore

Rozbudowa KL Auschwitz 1942-1945 w świetle materiałów źródłowych / The Expansion of KL Auschwitz 1942-1945...
Igor Bartosik, Łukasz Martyniak, Piotr Setkiewicz
Price: PLN
Language
Polish
English
To cart

Description

Niniejsza pozycja, bazująca na ponad stu dziesięciu niepublikowanych dotąd lub mało znanych dokumentach, pokazuje rozmach, z jakim powiększany był kompleks Auschwitz. Dokumenty, które zostały przedstawione w opracowaniu, dotyczą rozbudowy obozu, inwestycji przemysłowych i rolnych, szpitali obozowych, baraków tzw. Kanady, ramp kolejowych, a także epidemii i dezynfekcji oraz zaopatrzenia obozu w wodę, a nawet utylizacji ścieków. Publikacja jest czwartą i ostatnią częścią cyklu „Auschwitz w świetle materiałów źródłowych”. Poprzednie pozycje były poświęcone początkom Zagłady Żydów w Auschwitz, początkom obozu Birkenau oraz początkom obozu Auschwitz.

Product features

Pages:
525
Cover::
Twarda
Published:
2022
Title in english:
The Expansion of KL Auschwitz 1942-1945 in the Light of the Source Materials
Title in polish:
Rozbudowa KL Auschwitz 1942-1945 w świetle materiałów źródłowych
Dimension:
17x24,5 cm
Product code:
ISBN: 978-83-7704-377-6
Manufacturer:
Publication Department PMAB
Weight:
1.60 kg
back