Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Studia podyplomowe „Totalitaryzm — Nazizm — Holokaust”

Rampa i „Brama Śmierci”. Zdjęcie: Paweł Sawicki
Rampa i „Brama...

Studia podyplomowe „Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust” organizowane przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej mają na celu pogłębienie wiedzy na temat totalitaryzmów XX wieku, w tym głównie nazizmu i Holokaustu.

Program studiów został zogniskowany wokół następujących treści:

- historia i kultura Żydów oraz Romów;
- antysemityzm: narodziny i rozwój ideologii;
- prześladowania i zagłada Żydów, Romów, Polaków oraz innych grup narodowych i społecznych w czasie II wojny światowej;
- ludobójstwo XX w.: zbrodnie nazistowskie i komunistyczne;
- Auschwitz i inne obozy zagłady: historia, literatura i sztuka;
- stosunki polsko-żydowskie w czasie wojny i w okresie powojennym;
- pamięć i upamiętnianie zbrodni hitlerowskich: aspekty moralne, prawne i polityczne;
- po Auschwitz i Holokauście: przezwyciężanie przeszłości i uprzedzeń w dialogu międzyreligijnym;
- edukacja w Miejscu Pamięci;
- Holokaust i inne zbrodnie nazistowskie w edukacji szkolnej i pozaszkolnej.

Szczególnie istotne w procesie kształcenia są wizyty studyjne w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau i innych muzeach i miejscach pamięci w Polsce m.in.: Muzeum na Majdanku, Muzeum Fabryki Emalia Oskara Schindlera w Krakowie czy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Studia podyplomowe „Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust” obejmują trzy semestry (łącznie 350 godzin) i realizowane będą w cyklu dwuletnim - od marca 2019 r. do września 2020 r.

Ich adresatem są: edukatorzy, nauczyciele, katecheci, muzealnicy, przewodnicy oraz wszyscy inni chcący pogłębić swoją wiedzę dotyczącą dwudziestowiecznych totalitaryzmów, Zagłady oraz okresu okupacji.

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia należy posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich na dowolnym kierunku.

 

Miejsce składania dokumentów:

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-600 Oświęcim

Kontakt: Kamil Robert Reichel tel. 33 844 80 64| 660 718 880; mail:

Rejestracji on-line należy dokonać przez stronę internetową Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, gdzie znajduje się elektroniczny kwestionariusz rejestracyjny:

https://studiapodyplomowe.up.krakow.pl/direction/totalitaryzm-nazizm-holokaust

Studia rozpoczynają się w drugiej połowie marca 2019 roku.

Termin nadsyłania dokumentów mija 28 lutego 2019 roku.