Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Studia podyplomowe „Relacje chrześcijansko-żydowskie”

Od roku akademickiego 2015/2016 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie organizują co semestr kolejne edycje studiów podyplomowych „Relacje chrześcijańsko-żydowskie”.

Studia są przeznaczone dla nauczycieli, katechetów, pracowników instytucji kultury oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem ksenofobii i antysemityzmowi, osób zaangażowanych w dialog międzykulturowy i międzyreligijny, przewodników muzealnych,  pracowników mediów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem.

Tematyka: zagadnienia skupione wokół trzech bloków tematycznych:
• Koegzystencja chrześcijan i Żydów od starożytności do czasów współczesnych,
• Antysemityzm. Geneza, przebieg i konsekwencje Zagłady,
• Dialog chrześcijańsko- i polsko-żydowski.

Studia podyplomowe „Relacje chrześcijańsko-żydowskie” są objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego.

Wykładowcy: naukowcy i dydaktycy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.
Organizatorzy: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

Czas trwania: trzy semestry (252 godziny dydaktyczne). Zajęcia odbywają się pięć razy w semestrze – w piątki i soboty w Krakowie, Oświęcimiu i Warszawie.

Forma: wykłady, prelekcje, warsztaty, ćwiczenia, zwiedzanie
Warunki zaliczenia: praca dyplomowa
Forma zaświadczenia: świadectwo ukończenia studiów
Rekrutacja: od 15 października 2015 roku.

Informacje:
Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 1, pokój 44
tel. 12 430 07 50, 511 459 897
e-mail: kosciolwdialogu@upjp2.edu.pl

Pliki do pobrania

relacje1.jpg
relacje1.jpg
Relacje chrześcijańsko-żydowskie – ulotka informacyjna