Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

67. rocznica wyzwolenia Auschwitz

Przemówienie Janusza Chwieruta, Prezydenta Oświęcimia

27-01-2012

Szanowni byli więźniowie KL Auschwitz
i świadkowie II wojny światowej,
Szanowni Państwo,

Od oswobodzenia KL Auschwitz i miasta Oświęcimia z niemieckiej okupacji minęło 67 lat. Ogrom zła wyrządzony tutaj człowiekowi przez drugiego człowieka w czasie II wojny światowej pozostaje w zbiorowej pamięci ludzkości i nie powinien zostać wymazany, aby nigdy więcej się nie powtórzył. Stąd jesteśmy tu dzisiaj z Wami, byli więźniowie, by dać świadectwo pamięci i oddać hołd wszystkim ofiarom zbrodniczego systemu.

Ofiary potrzebują pamięci, a my podczas kolejnych rocznic próbujemy zrozumieć to, co dzisiaj wydaje się trudnym do ogarnięcia. KL Auschwitz to miejsce jedyne i niepojęte w rozmiarze zbrodni, która tu się dokonała!

Dlatego tak ważna jest Państwa obecność – więźniów byłych obozów – i spotkania z Wami, świadkami historii, nie tylko przy okazjach takich jak rocznice, ale także z młodym pokoleniem w szkołach, Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Centrum Dialogu i Modlitwy oraz Centrum Żydowskim.

Szanowni Państwo,
jako prezydent Oświęcimia nie mogę pominąć losów miasta i jego mieszkańców podczas hitlerowskiej okupacji. W październiku 1939 roku Oświęcim włączony został do III Rzeszy Niemieckiej z niemiecką nazwą Auschwitz. Miejscowa ludność poddawana była różnorakim represjom. Mimo tych tragicznych losów, nieustannego zagrożenia własnego życia i rodzin, mieszkańcy nie cofali się przed podejmowaniem heroicznych gestów i działalnością w ruchu oporu. Udzielali pomocy w ucieczkach więźniów, dając im schronienie, pośrednicząc w kontaktach, ale też na co dzień wspierali, zaopatrując w żywność czy odzież. Swoim bohaterstwem i postawą dodawali im otuchy, umacniali nadzieję i wiarę w to, że mimo tych okrutnych cierpień i wszechobecnej śmierci, możliwe jest zwycięstwo nad zbrodniczym systemem.
Wielu z bohaterskich mieszkańców nie doczekało dnia wolności. O ich heroizmie świadczą także relacje samych więźniów i najwyższe odznaczenia państwowe, jakie w minionych latach zostały wielu z nich przyznane, w tym przez prezydenta RP.

Dobrze się stało, że w Oświęcimiu powstał Pomnik Hospicjum-Miastu Oświęcim i Mieszkańcom Miasta, którzy nieśli pomoc więźniom obozu. Ta piękna idea autorstwa byłych więźniów, w tym Augusta Kowalczyka, stanie się trwałym dowodem naszej pamięci i hołdu bohaterom miasta oraz ziemi oświęcimskiej, którzy z narażeniem życia własnego i swoich bliskich nieśli pomoc więźniom KL Auschwitz.

Szanowni Państwo,
przesłanie byłych więźniów KL Auschwitz jest dziś dla nas wielką wartością i zobowiązaniem. Naszym zadaniem jest przechowywać je dla kolejnych pokoleń. Niech przywoływanie wydarzeń z tragicznej historii KL Auschwitz uchroni nas od przemocy, okrucieństw i zagłady, u podstaw których znajdują się brak szacunku i miłości do bliźniego.