MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Środki na utrzymanie

Zachowanie autentyzmu Miejsca Pamięci i jego codzienne ukazywanie odwiedzającym z całego świata wymagają nakładów finansowych przekraczających możliwości naszego Muzeum. Z tego względu oprócz przychodów własnych i dotacji polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tak duże znaczenie mają środki zewnętrzne pochodzące m.in. z Fundacji Auschwitz‑Birkenau oraz z Unii Europejskiej.

W 2017 r. środki celowe MKiDN w wysokości 2 mln zł zostały przeznaczone m.in. na zabezpieczenie przeciwpożarowe historycznych obiektów na terenie Miejsca Pamięci, zakup prac malarskich Davida Olère, realizację projektu związanego z organizacją Nowej Wystawy Głównej; publikację zapisków więźnia Sonderkommando Załmena Gradowskiego „Znajduję się w sercu piekła”, a także wiele projektów edukacyjnych.

Środki przekazane z Fundacji Auschwitz-Birkenau w wysokości 7,7 mln zł zostały przeznaczone na realizację zadań konserwatorskich, przede wszystkim skupionych na obszarze byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Wsparcie Fundacji pozwoliło także na modernizację magazynów na tekstylia.

Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz MKiDN współfinansują realizację projektu „Adaptacja budynku tzw. Starego Teatru na działalność Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu”. Realizacja projektu w 2017 r. została sfinansowana w kwocie 1,9 mln zł ze środków UE oraz 0,7 mln zł ze środków MKiDN.

Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wsparła bezpośrednio działania MCEAH, Repozytorium Cyfrowego, Archiwum, Wystawiennictwa, Metodyki Oprowadzania, Wydawnictwa i Straży Muzealnej kwotą 0,8 mln zł, natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów finansuje realizację polsko-holenderskiego projektu edukacyjnego. Wsparcie to w 2017 r. wyniosło 0,2 mln zł.



 

Miejsce Pamięci i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau to zobowiązanie pamięci i edukacji przyszłych pokoleń całego świata.

Każdą instytucję i każdą osobę dobrej woli, pragnącą wesprzeć trud utrzymania, konserwacji i udostępniania tych najbardziej wymownych, autentycznych śladów Holokaustu i ludobójstwa, prosimy o kontakt:

PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-603 Oświęcim
Tel. +48 33 844 8003
Fax. +48 33 843 1862
e-mail: muzeum@auschwitz.org

Nr konta bankowego: 29 1130 1150 0012 1268 9720 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego
SWIFT CODE: GOSKPLPW

Możliwe jest także wsparcie Miejsca Pamięci bezpośrednio z naszej strony internetowej