AUSCHWITZ-BIRKENAU

Środki na utrzymanie

Zachowanie autentyzmu Miejsca Pamięci i jego codzienne ukazywanie odwiedzającym z całego świata wymagają nakładów finansowych przekraczających możliwości naszego Muzeum. Z tego względu oprócz przychodów własnych i dotacji polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tak duże znaczenie mają środki zewnętrzne pochodzące m.in. z Fundacji Auschwitz-Birkenau oraz z Unii Europejskiej.

W 2015 r. środki celowe MKiDN w wysokości 2 mln zł przeznaczone zostały na realizację projektu wykonania sieci przeciwpożarowej w historycznych obiektach na terenie byłego obozu. Środki przekazane z Fundacji Auschwitz-Birkenau w wysokości 5,2 mln zł zostały przeznaczone na realizację działań Globalnego Planu Konserwacji, które w 2015 r. skupiały się na obszarze terenu byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. 0,2 mln zł z Fundacji Ronalda S. Laudera przeznaczone zostały na zabezpieczenie konserwatorskie ruin komór gazowych i krematoriów II i III w Birkenau.

Pomoc finansowa Volkswagena przy wsparciu Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego w wysokości 0,3 mln zł dotyczyła przede wszystkim projektów edukacyjnych realizowanych przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Specjalny polsko-holenderski projekt edukacyjny wspiera także Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów. W 2015 r. kontynuowany był bezpośredni grant Komisji Europejskiej „Auschwitz – Zachowanie Autentyzmu – dziewięć zadań na lata 2012–2015” na co przekazana była kwota 2,1 mln zł.

Dodatkowo Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wsparła bezpośrednio m.in. działania edukacyjne oraz Repozytorium Cyfrowe na łączną kwotę 268 tys. zł.


 

Miejsce Pamięci i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau to zobowiązanie pamięci i edukacji przyszłych pokoleń całego świata.

Każdą instytucję i każdą osobę dobrej woli, pragnącą wesprzeć trud utrzymania, konserwacji i udostępniania tych najbardziej wymownych, autentycznych śladów Holokaustu i ludobójstwa, prosimy o kontakt:

PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-603 Oświęcim
Tel. +48 33 844 8003
Fax. +48 33 843 1862
e-mail: muzeum@auschwitz.org

Nr konta bankowego: 29 1130 1150 0012 1268 9720 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego
SWIFT CODE: GOSKPLPW

Możliwe jest także wsparcie Miejsca Pamięci bezpośrednio z naszej strony internetowej