Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Posiedzenia MRO

Posiedzenie IV: 10-11 września 2001 r.

11-09-2001

IV Posiedzenie było poświęcone sprawom bieżącym związanym z byłym obozem Auschwitz-Birkenau, oraz w sposób szczególny byłemu obozowi natychmiastowej zagłady w Bełżcu. W porządku obrad znalazły się punkty dotyczące ustalenia zasad współpracy Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej z Międzynarodową Grupą Ekspertów ds. Strategicznego Oświęcimskiego Programu Rządowego, kierowaną przez Profesora Andrzeja Tomaszewskiego.

Ponadto przedstawione zostały sprawozdania z działalności Komisji, plany dotyczące projektu Tygodnia Oświęcimskiego w Paryżu i inne. W związku z wystąpieniami Senatu i Kongresu Stanów Zjednoczonych w sprawie akwarel wykonanych przez byłą więźniarkę Oświęcimia, Dinę Gottlieb-Babbit, Rada przyjęła stosowną uchwałę w tej kwestii.