Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Posiedzenia MRO

Posiedzenie IV: 10-11 września 2001 r.

11-09-2001
IV Posiedzenie było poświęcone sprawom bieżącym związanym z byłym obozem Auschwitz-Birkenau, oraz w sposób szczególny byłemu obozowi natychmiastowej zagłady w Bełżcu. W porządku obrad znalazły się punkty dotyczące ustalenia zasad współpracy Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej z Międzynarodową Grupą Ekspertów ds. Strategicznego Oświęcimskiego Programu Rządowego, kierowaną przez Profesora Andrzeja Tomaszewskiego.

Posiedzenie III: 8 maja 2001 r.

08-05-2001
Członkowie Rady złożyli wizytę na terenie byłych obozów w Bełżcu i na Majdanku. III Posiedzenie było poświęcone sprawom bieżącym związanym z byłym obozem Auschwitz-Birkenau, oraz w sposób szczególny byłym obozom w Bełżcu i Majdanku.

Posiedzenie II: 12 października 2000 r.

12-10-2000
Rada pracowała nad kwestiami związanymi ze współżyciem miasta Oświęcim z terenem poobozowym. W szczególności sprawami byłego Żwirowiska, inwestycjami spółki „Maja” oraz zaistnieniem dyskoteki w dawnej Garbarni. Przyjęto wstępne założenia Komisji ds. Edukacji i Informacji. Komisja ta wyraziła zamiar tworzenia płaszczyzny spotkania dla wielu partnerów rządowych, samorządowych i pozarządowych z Polski i zagranicy zajmujących się szeroko rozumianą edukacją o Auschwitz.

Posiedzenie I: 7 czerwca 2000 r.

07-06-2000
7 czerwca 2000 r. Premier Jerzy Buzek wręczył nominacje 25 członkom Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Przewodniczącym Rady został Prof. Władysław Bartoszewski, Wiceprzewodniczącymi: Prof. Israel Gutman i Stefan Wilkanowicz. Członkami Rady - Kazimierz Albin, Piotr M. A. Cywiński, Ks. Prof. Michał Czajkowski, Prof. Wacław Długoborski, Henryk Flug, Prof. Józef Garliński, Rabin Irving Greenberg, Kurt Hacker, David Harris, Dr Stanisław Krajewski, Nathan Leipciger, Miles Lerman, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Prof. Bohdan Rymaszewski, Avner Shalev, Stanisław Stankiewicz, Kalman Sultanik, Prof. Józef Szajna, Marian Turski, Siegfried Vergin, Prof. Jonathan Webber i Emmanuel Weintraub. Rada wybrała swojego Sekretarza - Piotra M. A. Cywińskiego.