Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Posiedzenia MRO

Posiedzenie XVI: 17 listopada 2008 r.

17-11-2008
Tematem obrad były przede wszystkim kwestie finansowe Miejsca Pamięci a także definicja niektórych priorytetów konserwatorskich. Uczestnicy  uczcili minutą ciszy pamięć byłego więźnia Auschwitz-Birkenau, wieloletniego członka Rady i znanego na całym świecie artysty – prof. Józefa Szajny. W uzupełnieniu składu Rady, premier Donald Tusk powołał dr. Piotra Trojańskiego, historyka z Akademii Pedagogicznej w Krakowie, oraz z Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, cenionego eksperta w zakresie Zagłady.

Posiedzenie XV: 24 stycznia 2008 r.

24-01-2008
Rada przyjęła sprawozdanie dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, dra Piotra M.A. Cywińskiego, za rok 2007 oraz zapoznała się z ewolucją i harmonogramem prac nad kompleksową zmianą wystawy głównej Muzeum. Dyrektor poinformował Radę o rozwoju prac konserwatorskich, programów naukowych i edukacyjnych oraz o nowelizacji struktury Muzeum.

Posiedzenie XIV: 4-5 lipca 2007 r.

06-08-2007
Dyrektor Piotr M. A. Cywiński przedstawił sprawozdanie z działalności Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau od stycznia do czerwca 2007 roku. W następnym punkcie porządku dziennego Rada zajęła się staraniami państw, które chciałyby utworzyć w ramach Muzeum własne wystawy narodowe. Po dyskusji Rada poparła propozycję Muzeum usunięcia całkowicie anachronicznej ekspozycji bułgarskiej. Zaakceptowała także bez zastrzeżeń plan utworzenia wystawy greckiej. Jednocześnie wysunęła postulat zdemontowania dawnej wystawy jugosłowiańskiej, aby następnie uzyskaną przestrzeń podzielić między zainteresowane państwa b. Jugosławii.

Posiedzenie XIII: 5 grudnia 2006 r.

05-12-2006
Międzynarodowa Rada Oświęcimska z aprobatą przyjęła plan działania nowego dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, dr. Piotra M. A. Cywińskiego. Jednomyślnie przyjęła uchwałę, w której z zadowoleniem powitała zamiar utworzenia w Muzuem nowej wystawy głównej w ostatnim szeregu bloków b. KL Auschwitz przy jednoczesnym zachowaniu reliktów poobozowych. Szczegóły dotyczące zmian będą przedmiotem konsultacji zarówno z MRO, jak i innymi środowiskami oraz instytucjami w kraju i za granicą.

Posiedzenie XII: 29 maja 2006 r.

29-05-2006
- Ta Rada jest międzynarodowa właśnie dlatego, że i pamięć musi być pamięcią międzynarodową, musi być pamięcią nas wszystkich - powiedział premier Kazimierz Marcinkiewicz podczas uroczystości wręczenia nominacji członkom Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

Posiedzenie XI: 21 lutego 2006 r.

21-02-2006
Prezes Rady Ministrów Kazimierz Marcinkiewicz wziął udział w ostatnim posiedzeniu obecnej kadencji Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, które odbyło się 27 lutego 2006 r. Spotkanie poświęcone było bieżącym sprawom Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, a także podsumowaniu sześcioletniej kadencji Rady.