Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Posiedzenia MRO

Posiedzenie XXII: 18 stycznia 2012 r.

18-01-2012
18 stycznia 2012 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się ostatnie posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej w kadencji 2006-2012. Na początku obrad zebrani uczcili minutą ciszy zmarłego Noaha Fluga, byłego więźnia oraz długoletniego członka Rady. Następnie głos zabrał premier Donald Tusk. Podziękował członkom MRO za sześć lat ich pracy, która – jak podkreślił – przyniosła znakomite efekty. Zaznaczył też, że z kwoty 120 mln euro, które gromadzimy na Fundację Auschwitz-Birkenau, udało się uzyskać deklaracje już na blisko 100 mln. Jednocześnie szef rządu zapowiedział wkład Polski w wysokości 10 mln euro. Dodał, że najwyższe wyrazy uznania i wdzięczności dla członków Rady składa zawsze, gdy tylko nadarza się ku temu okazja, na ręce Władysława Bartoszewskiego, którego obecność i energia jest w tym gremium kluczowa. W osobie swego przewodniczącego członkowie MRO mają gwarancję, że rząd RP zawsze będzie oddany sprawom oświęcimskim. Prezes Rady Ministrów.

Posiedzenie XXI: 1-2 czerwca 2011 r.

02-06-2011
W dniach 1 i 2 czerwca 2011 roku w Oświęcimiu odbyło się 21. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP pod przewodnictwem Władysława Bartoszewskiego. Na początku obrad dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau przedstawił sprawozdanie z miesięcy minionych od poprzednich obrad. Coraz bardziej palące stają się potrzeby finansowe – podkreślił dr Piotr M.A. Cywiński.

Posiedzenie XX: 23 listopada 2010 r.

23-11-2010
Cztery ważne uchwały to wynik XX posiedzenia Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, która 23 listopada 2010 roku obradowała w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Na początku członkowie Rady wysłuchali sprawozdania dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, doktora Piotra Cywińskiego, za okres miniony od poprzedniego posiedzenia – z uwzględnieniem m.in. kwestii ochrony przed powodzią, rozwoju Fundacji Auschwitz-Birkenau oraz coraz trudniejszej finansowej sytuacji Muzeum.

Posiedzenie XIX: 8-9 czerwca 2010 r.

09-06-2010
W dniach 8 i 9 czerwca 2010 roku w oświęcimskim Centrum Dialogu i Modlitwy odbyło się posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP. Rada zapoznała się ze sprawozdaniem dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, dr. Piotra M. A. Cywińskiego, za okres miniony od poprzedniego jej posiedzenia. Biorąc pod uwagę zagrożenie zupełnym zniszczeniem przez wody powodziowe terenów i budynków poobozowych, zarówno Auschwitz I, jak i Birkenau, członkowie Rady jednomyślnie przyjęli „Apel powodziowy do Prezesa Rady Ministrów RP”.

Posiedzenie XVIII: 17 listopada 2009 r.

17-11-2009
W dniu 17 listopada 2009 r. w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie obradowała Międzynarodowa Rada Oświęcimska. W posiedzeniu, któremu przewodniczył minister Władysław Bartoszewski, obok członków MRO uczestniczyli m.in. minister w Kancelarii Prezydenta RP Ewa Junczyk-Ziomecka, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Tomasz Merta, wiceminister edukacji narodowej Krzysztof Stanowski i ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav-Ner.

Posiedzenie XVII: 15-16 czerwca 2009 r.

16-06-2009
15 i 16 czerwca 2009 r. w Oświęcimiu odbyło się posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP. Obradom przewodniczył prof. Władysław Bartoszewski. Członkowie Rady po razy kolejny zajęli się sprawą siedmiu romskich portretów wykonanych przez Dinę Gottlieb-Babbitt. Rada z całą mocą i jednomyślnie podtrzymała swe dotychczasowe stanowisko: nie może być mowy o przekazaniu pani Gottlieb-Babbitt oryginałów, których się ona domaga.