MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Posiedzenia MRO

Posiedzenie XXXII: 2-3 lipca 2017

06-07-2017
W dniach 2 i 3 lipca 2017 r. w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu odbyło się 32. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP, któremu przewodniczyła prof. Barbara Engelking.

Posiedzenie XXX: 24-25 maja 2016

01-06-2016
W dniach 24 i 25 maja 2016 r. odbyło się 30. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP. Obradom przewodniczyła prof. Barbara Engelking.

Posiedzenie XXVIII: 1-2 czerwca 2015 r.

02-06-2015
W dniach 1 i 2 czerwca 2015 r. w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu odbyło się 28. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP. Obradom przewodniczyła prof. Barbara Engelking. Posiedzenie rozpoczęło się minutą ciszy ku czci zmarłego w kwietniu prof. Władysława Bartoszewskiego, byłego więźnia Auschwitz i wieloletniego przewodniczącego Rady.

Posiedzenie XXVII: 1 października 2014 r.

01-10-2014
27. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej odbyło się w dniu 1 października 2014 r. w Warszawie, pod przewodnictwem Władysława Bartoszewskiego. Członkowie MRO wysłuchali dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, który zreferował: działalność Muzeum oraz Fundacji Auschwitz-Birkenau w miesiącach minionych od poprzedniego posiedzenia MRO; stan prac nad nową wystawą główną; przygotowania do 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Dr Piotr M.A. Cywiński przedstawił także propozycję umieszczenia na pomniku w Birkenau tablicy w języku luksemburskim.

Posiedzenie XXVI: 10-11 czerwca 2014 r.

11-06-2014
26. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej odbyło się w dniach 10 i 11 czerwca 2014 r. w Oświęcimiu, pod przewodnictwem Władysława Bartoszewskiego. Członkowie Rady wysłuchali sprawozdania dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu z miesięcy minionych od poprzednich obrad. Dr Piotr M.A. Cywiński wskazał m.in. na niepokojącą tendencję spadkową, jeżeli o chodzi o przyjazdy grup szkolnych z Polski, notowaną również w innych Miejscach Pamięci na terenach dawnych obozów koncentracyjnych i zagłady.

Posiedzenie XXIV: 17-18 czerwca 2013 r.

17-06-2013
Tradycyjnie posiedzenie Rady rozpoczęło się od sprawozdania dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, dr. Piotra Cywińskiego. Dyrektor Cywiński zreferował m.in. kwestie związane z wciąż rosnącą frekwencją (mimo wyraźnego spadku liczby grup szkolnych z Polski), prace i plany konserwatorskie, zagadnienia budżetowe, priorytety edukacyjne i wydawnicze. Duża część jego wystąpienia poświęcona była wielkim i koniecznym projektom: globalnemu planowi konserwatorskiemu finansowanemu głównie ze środków Fundacji Auschwitz-Birkenau, adaptacji budynku tzw. Starego Teatru na siedzibę Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz budowie nowego centrum recepcyjnego od strony dawnej bazy PKS.
1  2  3  4  5