Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Zadanie 4

Modernizacja magazynów na walizy.

Realizacja 2012

W ramach zadania „Modernizacja magazynów na walizy” kontynuowano rozpoczętą już kompleksową modernizacje magazynów na walizy.
Po wykonaniu w latach ubiegłych projektu nowych szaf do przechowywania waliz i przeanalizowaniu dostępnej przestrzeni magazynowej okazało się, że dwa dotychczasowe magazyny będą nie wystarczające do pomieszczenia wszystkich zmagazynowanych waliz. Związane jest to ze zmianą sposobu ułożenia waliz w szafach. Dlatego postanowiono przenieść obiekty znajdujące się w jednym z magazynów do pomieszczenia w innym bloku magazynowym, zwalniając tym samym pomieszczenie na trzeci, brakujący magazyn na walizy.
Obiekty, które przeniesiono w pierwszej kolejności należało zmierzyć, aby zaplanować wielkość nowego bezpiecznego dla obiektu opakowania i zaplanować ułożenie na zakupionych regałach maksymalnie wykorzystując dostępną przestrzeń magazynową. Dla każdej grupy obiektów opracowano indywidualne opakowania tak, aby w możliwie optymalny sposób zabezpieczyć obiekty znajdujące się w zbiorach muzealnych. Zaprojektowano i wykonano nowe pudła z tektury bezkwasowej, natomiast obiekty wykonane z metalu dodatkowo zostały zabezpieczone w opakowania antykorozyjne.
Ponadto sprawdzono stan zachowania i podzielono zbiór przedmiotów najbardziej różnorodnych pod względem materiału z jakiego zostały wykonane. Wydzielono przede wszystkim grupę obiektów wykonanych z tworzywa sztucznego, które zostały przeniesione do magazynu, gdzie przechowywane są wyłącznie obiekty z tworzywa sztucznego. Odseparowanie tychże obiektów jest o tyle istotne, że tworzywo poddane procesom destrukcji może zagrażać pozostałym zbiorom wykonanym z innych materiałów.
Dzięki pracom związanym z przygotowaniem pierwszego z pomieszczeń do przechowywania waliz w roku bieżącym zostało zabezpieczonych w nowych opakowaniach ponad 22 500 obiektów.
W 2012 roku ogłoszono oraz rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto produkcję szaf na walizy. Szafy będą zamykane, lekkie i bezpieczne, wykonane z materiałów trudnopalnych oraz takich, które nie będą wchodziły w reakcje z materiałami, z których wykonane są walizy. Dla lepszego wykorzystania dostępnej przestrzeni magazynowej wysokość pomiędzy wysuwanymi perforowanymi półkami będzie indywidualnie dobierana do wielkości każdego obiektu.
Ostateczny wygląd szafy jest wynikiem analizy problematyki związanej z przechowywanymi obiektami. Przy projektowaniu szaf rozpatrzono kilka aspektów takich jak: wielkość waliz, dostępna przestrzeń magazynowa oraz problematyka konserwatorska obiektów. Indywidualność tego rozwiązania polega na tym, iż szafy zostały dopasowane do waliz. W ramach projektu zabezpieczone zostanie ponad 1800 sztuk najbardziej rozpoznawalnych i nierozerwalnie związanych z historią KL Auschwitz–Birkenau waliz.

Realizacja 2013

Dzięki finansowemu wsparciu Komisji Europejskiej prace związane z modernizacją magazynów na walizy mogły zostać zintensyfikowane. Zakończono przygotowanie dodatkowego magazynu na walizy. W ramach tych prac przepakowywano obiekty, które były tam do tej pory zmagazynowane i przeniesione do pomieszczenia w innym bloku magazynowym. Przenoszone obiekty zostały podzielone pod względem materiału z jakiego zostały wykonane ponadto zostały zaprojektowane i przygotowane nowe dostosowane indywidualnie opakowania.
W chwili obecnej ukończono prace remontowe we wszystkich trzech magazynach przewidywanych do przechowywania waliz. Prace te poprzedzały badania konserwatorskie i opracowanie programu prac remontu. Magazyny zostały wyposażone w nowe oświetlenie, pomieszczenia zostały pomalowane oraz wykonano warstwę wierzchnią posadzki. Po wykonaniu remontu magazyny wyposażono w profesjonalne szafy do przechowywania waliz.
Szafy są wykonane według indywidualnego projektu są zamykane, lekkie i bezpieczne, wykonane z materiałów trudnopalnych oraz takich, które nie będą wchodziły w reakcje z materiałami, z których wykonane są walizy. Dla lepszego wykorzystania dostępnej przestrzeni magazynowej wysokość pomiędzy wysuwanymi perforowanymi półkami można indywidualnie dobierać do wielkości każdego obiektu.

Realizacja 2014

W tym roku prace związane z modernizacją trzech magazynów na walizy dobiegły końca. W ramach zadania „Modernizacja magazynów na walizy” trwającego od 2012 roku przygotowano trzy magazyny na ponad 1800 waliz poobozowych.

Przed wprowadzeniem do przygotowanych magazynów obiektów wykonano analizę czystości mikrobiologicznej. Następnie wyczyszczono i zdezynfekowano szafy klimatyczne i ciągi oraz potwierdzono czystość mikrobiologiczną magazynów przez powtórne wykonanie analizy.

Przed ułożeniem waliz w szafach wszystkie obiekty zostały odczyszczone, a następnie znalazły swoje miejsce na półkach magazynowych.

Realizacja 2015

W styczniu 2015 roku rozpoczęła się kompleksowa modernizacja czwartego magazynu na walizy. W ramach zadania przygotowany został projekt zagospodarowania przestrzennego magazynu specjalistycznymi szafami. W pomieszczeniu zainstalowano nowe, bezpieczne dla obiektów oświetlenie. Ponadto przeprowadzone zostały prace dezynfekcyjne posadzki oraz przygotowanie pod położenie nowej nawierzchni. Ostatnim etapem zadania było wyposażenie czwartego modernizowanego magazynu w 30 nowych specjalistycznych szaf, dzięki którym będzie można w bezpieczny sposób przechowywać ok. 700 historycznych waliz.

UWAGA! Wyłączną odpowiedzialność za publikację ponosi autor. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie w jakikolwiek sposób informacji zawartych w niniejszej publikacji.