Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Projekty Unijne

Zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę trasy zwiedzania
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau o przestrzeń poobozową budynków Schlachthaus i Molkerei oraz przebudowę sali kinowej.

 

Projekt realizowany w formule projektu zintegrowanego, przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz środków własnych Muzeum. 

Całkowity koszt realizacji oszacowano na 32 606 237,38 zł, a wartość dofinansowania z EFRR oszacowano na 18 353 967,42 zł (85% dofinansowania).

Lata realizacji: 2016-2022

Zakładane cele: poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej poprzez zwiększenie dostępu do zasobów kultury  Państwowego Muzeum Auschwitz–Birkenau w Oświęcimiu.

Celami szczegółowymi projektu są:

·      Wsparcie modernizacji i zwiększenie dostępności infrastruktury Państwowego Muzeum Auschwitz–Birkenau w Oświęcimiu

·      Dostosowanie infrastruktury wykorzystywanej do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej do obowiązujących standardów, a także oczekiwań oraz potrzeb odbiorców

·      Dostosowanie obiektów i infrastruktury Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu do potrzeb osób niepełnosprawnych

·      Zwiększenie jakości obsługi odwiedzających 

·      Zahamowania postępującej degradacji obiektów, zarówno infrastruktury niezabytkowej, jak 
i zabytkowej, której grożą procesy destrukcyjne

 

Do celów pośrednich projektu należą:

·      wzrost liczby osób odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz–Birkenau w Oświęcimiu

·      wzrost liczby osób korzystających z projekcji w sali kinowej.

 

Zakres projektu: projekt obejmuje: 

a)    podprojekt zlokalizowany w strefie buforowej UNESCO:

roboty rozbiórkowe, roboty budowlane (stacja trafo) i uzbrojenie terenu, roboty budowlane (budynek Schlachthaus i Molkerei, budynek Dyspozytorni, dwa przejścia podziemne (infrastruktura towarzysząca) do granicy strefy buforowej UNESCO), zagospodarowanie terenu, roboty instalacyjne, zakup wyposażenia.

b)    podprojekt położony na obszarze wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO:

roboty budowlane i instalacyjne (zagospodarowanie terenu, ciągi komunikacyjne, dwa przejścia podziemne (infrastruktura towarzysząca) od granicy strefy buforowej UNESCO, lądowisko, przebudowa i remont sali kinowej wraz z zapleczem technicznym znajdującej się w budynku A-50 (wraz z wyposażeniem), makieta dotykowa wraz 
z tablicą w języku Braille’a usytuowana na placu przed budynkiem  A-50.

 

Planowane efekty: Projekt umożliwi zwiększenie dostępu do zasobów kultury oraz poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalno-edukacyjnej Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu, a także poprawę jakości obsługi odwiedzających Miejsce Pamięci. 

W wyniku inwestycji zmieniona zostanie organizacja ruchu odwiedzających. Nowa trasa będzie zawierała dodatkowe elementy edukacyjne i zostanie rozbudowana o obiekt do tej pory nieudostępniony dla odwiedzających tj. Schlachthaus i Molkerei. 

Infrastruktura zostanie w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzięki powstaniu nowych przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej możliwa będzie rozbudowa oferty edukacyjnej, w Miejscu Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. 

Utworzony zostanie także Punkt informacji o byłych więźniach KL Auschwitz. 

Przebudowa i remont sali kinowej wraz z zapleczem technicznym umożliwi poprawę jakości prowadzonej działalności edukacyjnej. 

 

Historia obiektu:

Budowa obiektu Schlachthaus i Molkerei rozpoczęła się w 1941 r., a jego rozbudowa trwała sukcesywnie do 1943 roku. Budynek kilkukrotnie przebudowywany również po wojnie. Oryginalnie zabudowę rzeźni tworzył czworobok z dwoma wewnętrznymi dziedzińcami. Poszczególne części budynku posiadały dach dwuspadowy o konstrukcji płatwiowo kleszczowej kryty dachówką ceramiczną zakładkową. Piwnice przeznaczone były na chłodnie rzeźni. Obecnie budynek ten jest obiektem dwukondygnacyjnym (parter, poddasze użytkowe), częściowo podpiwniczonym. Budynek ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 44,09m / 44,06m x 36,02m / 35,76 m.

Do roku 1945 budynek użytkowany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem jako rzeźnia oraz mleczarnia przy obozie KL Auschwitz w Oświęcimiu. Po roku 1945 budynek przeznaczono na bazę PKS. Od czerwca 2011 budynek nieużytkowany.

 

Kontakt:

Aleksandra Hajnos:  +48 33 844 80 36

Ilona Strzeżyk:  +48 33 844 80 36

 

Informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji tego projektu można zgłaszać na adres internetowy  lub za pomocą specjalnego formularza.