Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Przygotowawcze prace konserwatorskie dla odcinka BI

Badania konserwatorskie niezbędne do prowadzenia dalszych prac związanych z realizacją GPK i zachowaniem Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau

Największym projektem Globalnego Planu Konserwacji jest konserwacja 45 budynków murowanych na odcinku BI byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz II-Birkenau. Ochrona i konserwacja tych obiektów stanowi nietypowe zagadnienie konserwatorskie, technologiczne i metodologiczne. Skala zadania, stan zachowania historycznych baraków oraz brak doświadczeń konserwatorskich w tego typu obiektach stanowi ogromne wyzwanie i wymaga gruntownego przygotowania. Dlatego podjęto szeroko zakrojony program badawczy służący dokładnemu rozpoznaniu przyczyn zniszczeń baraków murowanych, opracowaniu nowych rozwiązań technicznych bądź adaptacji tych już istniejących na potrzeby konserwacji.

Wyniki badań służą przygotowaniu programów prac konserwatorskich uwzględniających kompleksowo wszystkie problemy występujące w barakach, a także całe spektrum materiałów wymagających konserwacji.

Dodatkową intencją towarzyszącą realizacji projektu naukowego jest udostępnienie wyników badań tak aby mogły one służyć także innym zainteresowanym instytucjom oraz były materiałem wyjściowym dla dalszych prac badaczy i konserwatorów, obecnie jak i w przyszłości.

Projekt realizowany przez ponad trzy lata obejmował współpracę pracowników GPK z wieloma ośrodkami badawczymi. Zebrane doświadczenia dyskutowane były w drodze spotkań roboczych i wspólnych seminariów. Rezultaty badań prezentowane były na licznych konferencjach naukowych, przedstawione są także w raportach, które publikujemy poniżej.

Badania objęły następujące obszary:

Data rozpoczęcia: 2012
Data zakończenia: 2016
Koordynacja projektu: Kamil Będkowski, Ewa Cyrulik, Alicja Duda, Szymon Jancia, Maria Koczur, Marta Kościelniak, Joanna Mac, Tomasz Zemła, Agnieszka Żydzik-Białek

Badania laboratoryjne niezbędne do prowadzenia prac konserwatorskich
Badania...
I Seminarium Zespołów Badawczych zorganizowane przez Muzeum Auschwitz, 25.09.2014
I Seminarium...
I Seminarium Zespołów Badawczych zorganizowane przez Muzeum Auschwitz, dyskusja - dr Dorota Białek-Kostecka, 25.09.2014
I Seminarium...
I Seminarium Zespołów Badawczych - wystąpienie dr. Pawła Karaszkiewicza
I Seminarium...
I Seminarium Zespołów Badawczych - wystąpienie dr. inż. Stanisława Kańki
I Seminarium...