Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Pierwsza kuchnia i łaźnia obozowa w Auschwitz I

Konserwacja i zabezpieczenie pozostałości pierwszej kuchni i łaźni obozowej (nr inw. A-30) na terenie dawnego KL Auschwitz I

Przedmiotem projektu była konserwacja reliktów budynku zlokalizowanego pomiędzy blokami 1 i 2 na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz I. Budynek ten w czasie funkcjonowania obozu pełnił różne funkcje. Początkowo służył jako kuchnia obozowa, następnie miejsce pracy grup roboczych kucharzy, ślusarzy i murarzy, w końcu – łaźnia. To między innymi tutaj esesmani prowadzili selekcje więźniów niezdolnych do pracy, a następnie wysyłali ich na śmierć w komorach gazowych.

Decyzja o podjęciu prac konserwatorskich podyktowana była bardzo złym stanem zachowania reliktów. Budynek pierwotnie zajmował przestrzeń pomiędzy blokami 1 i 2, natomiast relikty będące przedmiotem konserwacji przylegały do elewacji bloku 2. Konserwacji poddane zostały koryta będące elementem wyposażenia niezachowanego budynku oraz pozostałości po jego budowie widoczne na elewacji bloku 2.

Realizacja projektu rozpoczęła się pod koniec 2012 r. W pierwszej kolejności sporządzony został program prac konserwatorskich i dokumentacja projektowa, uzyskano decyzje administracyjne, a następnie rozpoczęto prace. W 2013 r. wykonano większość prac konserwatorskich i remontowych. Istotną rolę w procesie konserwacji odegrała precyzyjna inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna wszystkich elementów. Najpierw bowiem poddane one zostały demontażowi i dopiero po przeprowadzeniu zabiegów oczyszczania, scalania i wzmocnienia, na powrót były montowane, każdy na swoim pierwotnym miejscu. Pracom tym towarzyszyły specjalistyczne badania mające na celu ustalenie stopnia zasolenia ścian, składu i właściwości zaprawy oraz identyfikacji pigmentów. Równolegle do prac konserwatorskich prowadzone były działania polegające na wzmocnieniu posadowienia koryt.

Zadanie zostało zakończone w październiku 2013 r. wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej z prowadzonych prac. W trakcie projektu prowadzony był stały nadzór konserwatorski, archeologiczny i inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej.

Data rozpoczęcia: 2012
Data zakończenia: 2013
Kierownik projektu: Zofia Drabczyk