MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Zaproszenie na konferencję „Wyzwania edukacji w autentycznym miejscu pamięci. Działalność MCEAH”

MCEAH
13-02-2020

W związku z 15-leciem swojego istnienia Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (MCEAH) zaprasza do udziału w konferencji „Wyzwania edukacji w autentycznym miejscu pamięci. Działalność Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście”, która odbędzie się w dniach 1-4 lipca 2020 roku w jego nowej siedzibie.

 

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście zostało powołane 27 stycznia 2005 roku z woli byłych więźniów, którzy określili jego misję jako przekazywanie pamięci o ofiarach Auschwitz i Holokaustu, pogłębianie zrozumienia mechanizmów nienawiści i pogardy, dostrzeganie nowych zagrożeń oraz zapobieganie im poprzez dialog i współpracę. Dlatego do udziału w wydarzeniu zapraszamy pracowników miejsc pamięci, muzeów, organizacji i instytucji, które zajmują się nie tylko zbrodniami II wojny światowej, ale także szeroko rozumianymi prawami człowieka, edukacją antydyskryminacyjną i przeciwdziałającą przestępstwom z nienawiści. W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane działania MCEAH oraz potencjalne obszary współpracy.

Organizator pokrywa koszt zakwaterowania w pokojach dwuosobowych oraz wyżywienia. Językami konferencji będą polski i angielski. Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o kontakt do 31 marca 2020 r.

Uwaga. Ze względu na duże zainteresowanie udziałem, nie wszyscy zgłaszający się będą mieli możliwość udziału w konferencji. O przyjęciu zgłoszenia osoby zostaną poinformowane przez organizatorów. 

Osobami odpowiedzialnymi za organizację konferencji są Anna Stańczyk () oraz Magdalena Płoszaj () z Projektów Edukacyjnych MCEAH.