Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Zakończenie drugiego cyklu studiów podyplomowych Totalitaryzm-Nazizm-Holokaust

07-07-2000

W dniu 7 lipca 2000 r. w sali konferencyjnej budynku dyrekcji na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. odbyło się uroczyste zakończenie drugiego cyklu studiów podyplomowych Totalitaryzm - Nazizm - Holokaust. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz uczelni, wykładowcy, dyrekcja, pracownicy naukowi Muzeum oraz tegoroczni absolwenci. Wykład kończący drugi cykl studiów wygłosił prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński.

Studia kontynuowane będą w następnym roku akademickim. Program studiów umożliwia wnikliwe poznanie historii nazizmu i niemieckich obozów zagłady, historii prześladowań ludności żydowskiej w Trzeciej Rzeszy, a także dziejów Żydów polskich oraz wzajemnych stosunków ludności polskiej i żydowskiej. Obejmuje także wykłady z zakresu socjologii przedstawiające mechanizmy rodzenia się, kształtowania i utrwalania przesądów i stereotypów, a także zagadnienia dialogu między Judaizmem i Chrześcijaństwem.

Zaproszenie do prowadzenia zajęć przyjęli wybitni naukowcy z wielu polskich uniwersytetów, szkół wyższych i innych placówek oświatowych między innymi: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogicznej z Krakowa i Ambasady Izraela w Polsce.

Studia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli. Instytucje organizujące je - Państwowe Muzeum w Oświęcimiu i Akademia Pedagogiczna z Krakowa - nie były w stanie przyjąć wszystkich chętnych. W tegorocznym studium uczestniczyło 40 nauczycieli humanistów z całej Polski (m.in. z Torunia, Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego, Gliwic, Wadowic i Oświęcimia).