Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Wyjątkowe doświadczenie edukacyjne - zwiedzanie Miejsca Pamięci i projekty dla polskiej młodzieży szkolnej

MCEAH
16-09-2020

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego zapraszamy młodzież szkolną do wizyt w Miejscu Pamięci. Oprócz samego zwiedzania z przewodnikiem zachęcamy nauczycieli do uczestnictwa wraz ze swoimi uczniami w projekcie „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II Rzeczpospolitej w KL Auschwitz”, a także do organizowania pobytów studyjnych w Miejscu Pamięci.

 

Brama wejściowa do obozu Auchwitz I z napisem 'Arbeit macht frei'
Brama wejściowa do...
Odwiedzający przy historycznym wagonie towarowym na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau.
Odwiedzający przy...

Muzeum Auschwitz jest dostępne dla odwiedzających od 1 lipca. W szczególnym czasie pandemii zasady zwiedzania zostały przystosowane do nowych wymogów sanitarnych tak, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno odwiedzającym, jak i pracownikom. Wśród najważniejszych zmian są zmniejszenie limitów osób na terenie Miejsca Pamięci, a także nowa, bezpieczna trasa zwiedzania, umożliwiają wizytę w Miejscu Pamięci dla młodzieży w sprzyjających warunkach.

– Wydaje się paradoksalnie, iż właśnie teraz mamy najlepszy czas na przyjazd do Miejsca Pamięci. Trasa zwiedzania obejmuje przede wszystkim otwarte przestrzenie, a warunki atmosferyczne pozwalają na dłuższe pozostawanie na zewnątrz. Ze względu na zdecydowanie niższą liczbę odwiedzających można dowolnie wybrać dzień i godzinę przyjazdu. Mała liczba odwiedzających sprzyja refleksji i skupieniu się nad znaczeniem historii tego miejsca. Zespoły klasowe, o ile liczą nie więcej niż 30 osób, nie są dzielone co ułatwia żywe rozmowy z przewodnikiem. Na wejście nie czeka się w kolejkach, grupy wchodzą na teren w zasadzie bezpośrednio po przyjeździe – powiedział Andrzej Kacorzyk, dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

– Pragnę także podkreślić, że w Muzeum wprowadzone zostały bardzo precyzyjne procedury związane z zagrożeniem epidemicznym. Nie można też zapomnieć o tym, że jedna klasa na zajęciach w Miejscu Pamięci to nieco więcej przestrzeni w macierzystym budynku szkolnym. Dla szkół, które odwiedzą Muzeum Auschwitz w tym roku, przygotowaliśmy publikacje poświęcone historii ofiar obozu oraz wyjątkowy pakiet materiałów edukacyjnych – dodał Andrzej Kacorzyk.

Trasa zwiedzania wystawy głównej została zmieniona tak, by minimalizować liczbę miejsc, w których odwiedzający przechodzą obok siebie. Wewnątrz budynków zwiedzający poruszają się wytyczoną jednokierunkową trasą. Po usunięciu z wystaw wszystkich poziomych gablot powstała dodatkowa przestrzeń umożliwiająca zachowanie bezpiecznego dystansu podczas zwiedzania.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przewodnicy Muzeum podczas oprowadzania noszą przyłbice ochronne, a odbiorniki oraz słuchawki wykorzystywane podczas zwiedzania spełniają wszystkie wymogi sanitarne. Odwiedzający mogą korzystać także ze swoich słuchawek, które muszą pasować do portu minijack.

Każda grupa szkolna, która przyjedzie do Miejsca Pamięci Auschwitz we wrześniu i październiku b.r., otrzyma bezpłatnie pakiet publikacji edukacyjnych: tekę edukacyjną przygotowaną przez edukatorów Miejsca Pamięci Auschwitz, a także Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, Jak uczyć o Auschwitz i Holokauście. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli, Przygotowanie do wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau oraz Auschwitz i Holokaust. Edukacja w szkole i w miejscu pamięci.

Program „Niepodległa”
Program „Niepodległa” skierowany jest do młodzieży 8 klasy szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, jak również nauczycieli, wychowawców i edukatorów. Uczestnictwo możliwe jest zarówno w Miejscu Pamięci, jak i w formie zdalnej.  Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce możliwa są trzy formy realizacji dnia studyjnego: tradycyjny, mieszany oraz całkowicie zdalny. Programy studyjne w ramach projektu organizowane będą w każdy poniedziałek i środę w miesiącach wrzesień-listopad (liczba miejsc jest ograniczona).

Zgłoszenia i pytania można przesyłać do kierujących projektem:
Nataliia Tkachenko ()
Alicja Wójcik (a)

Zgłoszenia należy wysyłać drogą mailową co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem na jeden ze wskazanych powyżej adresów mailowych. Potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji jest otrzymanie karty wstępu do Muzeum.

Pobyty studyjne
Muzeum organizuje jedno, dwudniowe lub kilkudniowe pobyty studyjne w Miejscu Pamięci przeznaczone dla młodzieży oraz dorosłych. Celem pobytów studyjnych jest zapoznanie uczestników z tematyką i pogłębienie wiedzy na temat Auschwitz i Holokaustu, II wojny światowej. Organizacją pobytów studyjnych zajmują się pracownicy obsługi odwiedzających.  Każdy pobyt studyjny składa się z: zwiedzania Miejsca Pamięci z edukatorem a następnie wybranych zajęć edukacyjnych (warsztat, prelekcja, prezentacja multimedialna, wykład). Zajęcia edukacyjne bazują na wiedzy zdobytej podczas oprowadzania i stanowią uzupełnienie wizyty w Miejscu Pamięci, dlatego każdy pobyt studyjny rozpoczyna się zwiedzaniem z edukatorem.
Kontakt:

Baza edukacyjna:
Zachęcamy wszystkie placówki edukacyjno-wychowawcze do rejestracji w tzw. bazie edukacyjnej, która została stworzona w celu ułatwienia dokonywania procesu rezerwacji. Dzięki rejestracji ww. bazie każdy użytkownik będzie mógł skorzystać z preferencyjnych warunków, tj.: wydłużonej formy płatności, możliwość płatności przelewem tradycyjnym oraz z wydłużonego terminu w dokonania rezerwacji. 


Zwiedzanie z edukatorem można zarezerwować:
- rezerwacji na każdy rodzaj zwiedzania można dokonywać poprzez w Internet w serwisie visit.auschwitz.org
- drogą mailową (2-5 dni przed terminem wizyty) adres email: