Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Wydawnictwo Muzeum Auschwitz w wykazie wydawnictw recenzowanych prac naukowych

17-09-2021

Wydawnictwo Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau znalazło się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Wykaz ten został opracowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

– Umieszczenie Wydawnictwa Muzeum Auschwitz w ministerialnym wykazie jest zachętą dla badaczy historii, aby swoje prace publikowali w naszym Wydawnictwie – powiedziała Jadwiga Pinderska-Lech, kierownik Wydawnictwa. – Warunkiem uznania danej pracy za monografię naukową jest spójne tematycznie opracowanie, przedstawienie określonego zagadnienia w sposób oryginalny i twórczy, opatrzenie pracy właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy) oraz poddanie jej procedurze recenzji wydawniczych. Prace o charakterze monograficznym otrzymują 80 punktów – dodała Pinderska-Lech.

KSIĘGARNIA INTERNETOWA MUZEUM

Wydawnictwo Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau zostało utworzone w 1957 roku w celu wsparcia działalności instytucji w realizowaniu głównych jej zadań, jakimi są: upamiętnianie, dokumentowanie oraz upowszechnianie wiedzy na temat zagłady i męczeństwa ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

– Prace monograficzne publikowane przez nasze Wydawnictwo dotyczą różnych aspektów historii KL Auschwitz i jako że tezy oraz ustalenia w nich zawarte rzucają nierzadko nowe światło na dotychczasowy stan wiedzy, są często cytowane, zwłaszcza w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej – podkreśliła Jadwiga Pinderska-Lech.

W ciągu ponad 60-letniej działalności wydało ok. 400 publikacji tj.:  monografie, opracowania materiałów źródłowych, publikacje o charakterze encyklopedycznym, księgi pamięci, publikacje edukacyjne, wspomnienia i opowiadania autorstwa ocalałych z obozu, antologie poezji, monograficzne katalogi sztuki obozowej, albumy, książki dla dzieci, przewodniki, plakaty i filmy dvd. Większość z wydanych publikacji została przetłumaczona na najbardziej popularne języki obce (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski). Przewodniki Muzeum Auschwitz tłumaczone są na ponad 20 języków obcych. Książki publikowane przez Muzeum są dostępne w naszej księgarni internetowej.

PUBLIKACJE MIEJSCA PAMIĘCI DOSTĘPNE W FORMIE E-BOOKÓW

Monografie naukowe Wydawnictwa koncentrują się na badaniu dziejów KL Auschwitz, zagłady Żydów, Polaków i Romów podczas II wojny światowej oraz na szeroko pojętej tematyce nazistowskich niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady. Pierwszą publikacją, jaka ukazała się już w roku założenia Wydawnictwa, były „Zeszyty Oświęcimskie”. Na ich łamach zamierzano publikować przede wszystkim prace typu monograficznego, przyczynki do historii obozu oraz podobozów. Obok wersji polskojęzycznej w latach 1957-2012 ukazywała się również wersja niemiecka (jako „Hefte von Auschwitz”), natomiast od 2012 roku do chwili obecnej każdy tom „Zeszytów Oświęcimskich” tłumaczony jest na język angielski (jako „Auschwitz Studies”).

W 1993 roku została wydana po raz pierwszy tzw. mała monografia obozu pt. „Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci”, która następnie została przetłumaczona na: niemiecki, angielski, francuski, włoski i szwedzki. Podsumowaniem prac historyków Muzeum było wydanie w 1995 roku pięciotomowej, tzw. dużej monografii obozu, zatytułowanej „Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu” (przetłumaczonej na: niemiecki, angielski i francuski).