Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Współpraca edukacyjna Muzeum z holenderskim Domem Anny Frank oraz francuskim Miejscem Pamięci Camp des Milles

ps
28-10-2015

Podczas odbywającej się w Miejscu Pamięci Auschwitz międzynarodowej konferencji edukacyjnej „Remembrance has not matured in us yet...", Muzeum podpisało dwie umowy: o realizacji trzyletniego projektu edukacyjnego z holenderskim Domem Anny Frank, a także o współpracy z francuskim muzeum Camp des Milles.

 

Dyrektor Domu Anny Frank Ronald Leopold oraz dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M.A. Cywiński. Fot. Bartosz Bartyzel
Dyrektor Domu Anny...
Podpisanie umowy z Miejsce Pamięci Camp des Milles. Fot. Marek Lach
Podpisanie umowy z...

Wraz z Domem Anny Frank w Amsterdamie Muzeum będzie realizować trzyletni projekt edukacyjny „Przyszłość edukacji o Auschwitz i Holokauście w autentycznych miejscach pamięci”.

Wśród jego głównych celów są: poprawa wiedzy odwiedzających o źródłach nietolerancji, rasizmu i antysemityzmu oraz zrozumienie wagi poszanowania praw człowieka, wymiana doświadczeń dotycząca przede wszystkim tego, jak łączyć historię Holokaustu ze współczesnymi zagadnieniami dotyczącymi praw człowieka, współpraca nad programami dla osób lub grup odwiedzających mających specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności, jak również poprawa doświadczenia edukacyjnego uczniów odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz poprzez m.in. lekcje internetowe.

W ramach projektu na język niderlandzki przetłumaczone zostaną dwie lekcje internetowe: „Auschwitz – obóz koncentracyjny i Zagłady” oraz „Przygotowanie do wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz”. Na język angielski przetłumaczony zostanie także scenariusz projektu "Trudne proste słowa" skierowanego dla odwiedzających z niepełnosprawnością intelektualną. 

– To porozumienie pogłębia naszą współpracę. Co ważne, korzystać będziemy także z rezultatów wcześniejszej pracy polskich i holenderskich nauczycieli oraz edukatorów. Mam nadzieję, że owocami tego projektu będzie pełniejsze  zrozumienie – przede wszystkim wśród ludzi młodych – stojącej przed nimi odpowiedzialności wobec tak niebezpiecznych zjawisk, jakimi są nietolerancja, ksenofobia, rasizm, czy antysemityzm – powiedział dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M.A. Cywiński.

– Każdego roku Dom Anny Frank i Miejsce Pamięci Auschwitz odwiedza ponad milion osób, a ich profil cały czas się zmienia. Dlatego należy także oprowadzać ich po tych miejscach inaczej niż np. dwadzieścia lat temu. Dlatego tak ważna jest wymiana wspólnych doświadczeń i opracowywanie nowych metod pracy z grupami po to, aby ukazać znaczenie tego, co wydarzyło się w Auschwitz oraz w Amsterdamie następnym pokoleniom – powiedział dyrektor Domu Anny Frank Ronald Leopold.

Oprócz tego porozumienie zakłada stworzenie specjalnego programu dla „młodzieżowych liderów” z Polski, którzy będą zaangażowani w prezentację wystaw „Anna Frank – historia na dzień dzisiejszy” oraz „Jestem stąd. Polska wielu narodów”. Zorganizowane zostaną także spotkania nauczycieli i edukatorów ze szkół oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli z obu krajów, jak również szkolenia i wyjazdy studyjne pogłębiające wiedzę o historii II wojny światowej i zagłady w Holandii przeznaczone dla edukatorów Miejsca Pamięci Auschwitz oprowadzających grupy z tego kraju. Całość podsumuje międzynarodowa konferencja, która odbędzie się jesienią 2018 roku. Realizacja całego projektu możliwa jest dzięki grantowi Ministra Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów. 

Ramowa umowa o współpracy z Fundacją Camp des Milles: Pamięć i Edukacja, którą podpisali dyrektor Muzeum dr Piotr Cywiński oraz kierujący francuską instytucją prof. Alain Chouraqui w obecności konsula generalnego Republiki Francuskiej w Krakowie Thierry’ego Guichoux, to pierwsze takie porozumienie z instytucją z Francji. Zakłada ono realizację wspólnych projektów naukowo-edukacyjnych mających na celu upowszechnianie wiedzy o Holokauście.

– Miejsce Pamięci Camp de Milles powstało trzy lata temu w miejscu, z którego ludzie byli wysyłani do Auschwitz. Dlatego dla nas niezwykle ważne jest pokazanie i połączenie tych dwóch skrajnych ogniw tego tragicznego łańcucha wydarzeń – od normalności w fabryce płytek ceramicznych w Les Milles aż do tragedii w Auschwitz – powiedział prof. Alain Chouraqui.

– Chcemy na tej podstawie rozwijać i wspierać aktywność w dziedzinie edukacji obywatelskiej poprzez pokazanie całego procesu przemiany ludzi od normalności po rzeczy najgorsze. Z pedagogicznego punktu widzenia niezwykle ważne jest dla nas świadomość, że Auschwitz nie powstał nagle, i że były takie z pozoru niewielkie miejsca, gdzie na początku rzeczy nie były takie straszne, gdzie ludzi zbierano na początku z różnego powodu – bo byli obcokrajowcami, przeciwnikami politycznymi, czy Żydami – a potem stopniowo sytuacja nabrała najgorszego wymiaru. Wokół tej historii musimy rozwijać współpracę edukacyjną po to, aby pokazywać te procesy i – jeśli to tylko możliwe, zapobiegać im w przyszłości – dodał Chouraqui.

Miejsce Pamięci Camp de Milles to jedyny zachowany w tym stopniu autentyczności duży obóz Francji Vichy, z którego deportowano Żydów na Zagładę w czasie II wojny światowej.