MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Realizacja ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady

21-09-1999

Przyjęta w maju tego roku ustawa o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady uporządkowała kwestie związane z ich obszarem, traktowanym teraz jako pomnik. Wyznaczono więc ostatecznie teren zajmowany przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau Auschwitz-Birkenau i strefę ochronną wokół niego.

Ustawa oraz rozporządzenie wykonawcze opublikowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji umożliwiły m.in. eksmisję ze Żwirowiska Kazimierza Świtonia i usunięcie z tego terenu wszystkich symboli religijnych oprócz krzyża papieskiego. Rozporządzenie określa również szczegółowo zasady oznaczeń zarówno tereny pomnika, jak i wyznaczonej strefy.

W przyjętym przez ministra spraw wewnętrznych i administracji planie przewiduje się, że teren zajmujący powierzchnię ponad 38 ha zostanie oznaczony dwustu pięćdziesięcioma tablicami. Sto znaków zawierających szczegółowy opis informować ma o rozpoczynającym się obszarze pomnika, kolejne 150 o wjeździe do strefy ochronnej.

Na razie wyznaczone w dokumentach organy administracji państwowej nie śpieszą się z realizacją tego zadania, choć mija już czwarty miesiąc od momentu wejścia w życie ustawy i rozporządzenia wykonawczego