Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Prace artystyczne więźnia KL Auschwitz z Goleszowa

12-12-1999

W Goleszowie, na ścianach jednego z budynków, gdzie w czasie II wojny światowej mieścił się jeden z podobozów KL Auschwitz, znajduje się pięć dzieł, wykonanych węglem.

Ich autorem jest Żyd francuski Jean Bartichand, deportowany do Auschwitz z Drancy.

Ponieważ nie jest pewny los budynku, w którym się mieszczą, muzeum postanowiło zlecić specjalistycznej firmie z Krakowa zdjęcie tych dzieł ze ścian. Malowidła, po poddaniu ich pracom konserwatorskim, umieszczone zostaną w dziale zbiorów muzeum.