Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Ogólnopolski konkurs: „Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata”

MCEAH
24-08-2021

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata”. Jest on przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz ósmej klasy szkoły podstawowej, którzy odwiedzili Miejsce Pamięci Auschwitz, lub poznali tę tematykę na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, kółku historycznym bądź podczas zwiedzania innego Miejsca Pamięci. Na prace czekamy do 22 maja 2022 r.

Fot. Magdalena...
Fot. Andżelika...

Prace konkursowe – wykonane pod kierunkiem nauczyciela – zgłaszać można w czterech kategoriach: film, krótka forma literacka, fotografia, projekt graficzny. Prace mogą być zgłaszane przez uczniów indywidualnie lub przez maksymalnie 3-osobowe zespoły.

Zakończenie projektu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się w Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady 14 czerwca 2022 r. Do udziału w  wydarzeniu zostaną zaproszeni finaliści konkursu wraz z nauczycielami. Prace nagrodzone w konkursie zostaną opublikowane w wirtualnym katalogu.

– Nauczanie o Auschwitz i Zagładzie nie jest wyłącznie nauczaniem o pewnej historii, która miała swój początek i swój koniec, o pewnym zamkniętym zbiorze oddalających się w czasie faktów. To jest także nauczanie o człowieku, o społeczeństwie, o sile mediów, o polityce. Jeśli dziś, patrząc na wydarzenia w niektórych częściach świata, skojarzenia nasze idą w kierunku II wojny światowej, a nawet Auschwitz, to jest tak dlatego, ze podskórnie czujemy, iż niezależnie od wielu zmiennych stoimy w obliczu tych samych patologicznych namiętności: nienawiści, pogardy, antysemityzmu, rasizmu, nacjonalizmów – powiedział dyrektor Muzeum dr Piotr M. A.  Cywiński

„(…) Początkiem Holokaustu nie było wybudowanie obozu, a słowo, które pobudziło do działania. Słowo ma niezwykłą wartość, tak jak każdy człowiek, który przychodzi na ten świat. Żyjemy czasach gdzie ludzie ludziom zarówno słowem mówionym i pisanym sprawiają ogromną przykrość. Jak bardzo na przestrzeni czasu problem narodowości, głodu, poniżenia, samotności się zmienił? Może nastąpiło spłycenie tematów znieważania…? Czy rodząc się z wolną wolą, czy będąc człowiekiem, można decydować o śmierci jednej, dziesiątki, setki czy milionów osób? Na co dzisiaj patrzą oczy Ziemi…” – napisała w swojej pracy Andżelika Porczak, uczestniczka IV edycji konkursu. 

Zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres . Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 22 maja 2022 r.

Formularze znajdujące się w regulaminie konkursu dotyczące zgód, przetwarzania danych osobowych prosimy wysłać pocztą na adres Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.