Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Nowa Międzynarodowa Rada Oświęcimska

07-06-2000

7 czerwca 2000 r., w sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość wręczenia przez premiera Jerzego Buzka nominacji nowo powołanym członkom Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

"Wierzę, że wspólna praca nad zachowaniem dla potomnych tragicznego dziedzictwa hitlerowskiej polityki eksterminacji narodu polskiego i zagłady narodu żydowskiego służyć będzie pojednaniu i wzajemnemu zrozumieniu, że rozwijająca się współpraca ekspertów, naukowców, ludzi obdarzonych wysokim autorytetem i zaufaniem społecznym, przyczyni się do przezwyciężenia stereotypów i uprzedzeń poprzez wspólne dawanie świadectwa prawdzie o tych straszliwych czasach" - powiedział podczas uroczystości premier Jerzy Buzek.

Międzynarodowa Rada Oświęcimska jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów w zakresie ochrony i zagospodarowania terenów byłego hitlerowskiego obozu zagłady w Oświęcimiu oraz innych Pomników Zagłady. Jej kadencja trwa 6 lat.