MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Nowa lekcja internetowa „Zagłada Żydów w KL Auschwitz”

27-12-2017

Zagłada Żydów w KL Auschwitz” to nowa lekcja internetowa przygotowana przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Jej autorem jest kierownik Centrum Badań Muzeum dr Piotr Setkiewicz. Lekcja została opublikowana po angielskufrancuskuhiszpańskuniemiecku i polsku

 

We wstępie dr Piotr Setkiewicz wyjaśnia, dlaczego we współczesnej świadomości to właśnie niemiecki obóz Auschwitz stał się symbolem losu europejskich Żydów w okresie II wojny światowej.

„Przede wszystkim, decydującym okazał się fakt zamordowania w Auschwitz największej liczby ofiar. Po drugie – niemal od razu po zakończeniu wojny dostępnych stało się wiele dokumentów i relacji Ocalonych, którzy byli w stanie szczegółowo opisać funkcjonowanie krematoriów i komór gazowych. Po trzecie – w Auschwitz zachowało się znacząco więcej oryginalnych obiektów obozowych, niż w prawie całkowicie zburzonych ośrodkach zagłady we wschodniej okupowanej Polsce. Po czwarte wreszcie – zindustrializowany charakter procesu zagłady, zaangażowanie wielu agend nowoczesnego państwa i licznych prywatnych firm stanowił groźne memento dla rodzących się wówczas lęków i świadomości zagrożeń, jakie niosła ze sobą przyszłość” – czytamy.

„Jakkolwiek więc Żydzi ginęli w bardzo wielu różnych miejscach, niemniej to właśnie tragedia Auschwitz jest obecnie znana i we wszystkich zakątkach świata jako przesłanie zrozumiała. Nawet dla ludzi, których wiedza o historii dwudziestowiecznej Europy jest zupełnie minimalna” – pisze Piotr Setkiewicz.

Cała lekcja została podzielona na 19 rozdziałów.

– Na początku opisano historię więźniów żydowskich, których Niemcy osadzili w obozie przed rozpoczęciem masowej zagłady w komorach gazowych. Kilkunastu Żydów było już wśród 728 więźniów pierwszego transportu skierowanego do Auschwitz z Tarnowa 14 czerwca 1940 r. – powiedziała Agnieszka Juskowiak-Sawicka,  szefowa E-learningu w MCEAH.

Między czerwcem 1940 r. a końcem marca 1942 r. – czyli do momentu skierowania do obozu pierwszych masowych transportów – przywieziono do obozu ok. 2000 Żydów. Zdecydowana większość z nich zginęła.

– Lekcja analizuje następnie chronologię wydarzeń wiosny 1942 r., kiedy to Auschwitz przekształcał się w ośrodek natychmiastowej zagłady Żydów w komorach gazowych, opisuje sytuację żydowskich więźniów obozu, historię żydowskiego ruchu oporu w KL Auschwitz, a także specyfikę rodzinnego obozu stworzonego w Birkenau dla Żydów deportowanych z getta Theresienstadt oraz istniejących tam obozów przejściowych. Ostatni rozdział dotyczy ewakuacji i wyzwolenia KL Auschwitz - dodała Juskowiak-Sawicka.

Łącznie do obozu Auschwitz Niemcy deportowali ok. 1,1 miliona Żydów. Ok. 900 tys. z nich zostało zamordowanych w komorach gazowych zaraz po przyjeździe i selekcji na rampie. 200 tys. zarejestrowano w obozie, gdzie ponad połowa zginęła w wyniku brutalności esesmanów i funkcyjnych, pracy ponad siły, niedożywienia, katastrofalnych warunków higienicznych i związanych z tym chorób i epidemii (warunki życia) oraz selekcji w obozie.