Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Nabór na seminarium w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie

MCEAH
05-08-2019

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau ogłasza nabór na seminarium „Judaizm - Dzieje i Kultura Żydów Polskich - Holokaust”. Seminarium przeznaczone jest dla polskich nauczycieli, pedagogów i edukatorów muzealnych.

 

Projekt składa się z trzech części:

• Cześć pierwsza to jednodniowe spotkanie studyjne w Muzeum Auschwitz, mające wprowadzić uczestników w tematykę oraz uszczegółowić zakres wiedzy na temat historii i kultury Żydów polskich przed Szoa oraz historii współczesnego państwa Izrael. Spotkanie odbędzie się 26 października 2019 r.

• Część druga stanowi dwunastodniowy kurs w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Izraelu. Program obejmuje 120 godzin zajęć w formie wykładów, warsztatów, spotkań ze świadkami historii oraz podróży studyjnych. Dotyczą one zagadnień zawartych  w tytule seminarium, metodyki nauczania o Holokauście oraz różnych aspektów historii państwa Izrael. Tegoroczne seminarium odbędzie w dniach 24 listopada-6 grudnia 2019 r.

• Część trzecia to jednodniowe spotkanie podsumowujące seminarium. Spotkanie odbędzie się w Muzeum Auschwitz 14 grudnia 2019 r.

W seminarium może wziąć udział 17 osób. Całkowity koszt na osobę wyniesie ok. 2100 zł i obejmuje m.in.: koszty biletu lotniczego, tłumaczenia oraz ubezpieczenia. Jednocześnie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, Muzeum ubiega się o dofinansowanie projektu ze źródeł zewnętrznych, co może mieć wpływ na obniżenie ostatecznych kosztów. Wydatki na miejscu (zakwaterowanie, wyżywienie, transport, program merytoryczny) pokrywa strona izraelska.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 30 września 2019 r.