Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Międzynarodowa Akademia Letnia

MCEAH
19-08-2019

W dniach 20-26 lipca odbyła się już siódma edycja Międzynarodowej Akademii Letniej w języku angielskim „Auschwitz – historia, pamięć i edukacja”, zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

 

W seminarium wzięły udział 23 osoby ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Australii, Brazylii, Egiptu, Grecji, Hiszpanii, Węgier i Wielkiej Brytanii. Pierwszego dnia uczestnicy odwiedzili Kraków, gdzie wzięli udział w warsztatach w Żydowskim Muzeum Galicja. Następnie zwiedzili historyczny Kazimierz, tereny byłego getta na Podgórzu a także Fabrykę Emalia Oscara Schindlera oraz Aptekę pod Orłem. W kolejnych dniach program koncentrował się na dogłębnym poznaniu historii oraz terenu byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Dwudniowe, specjalistyczne zwiedzanie zostało dodatkowo wzbogacone o wyjazd na teren byłego obozu Auschwitz III-Monowitz. Uczestnicy projektu wzięli również udział w szeregu prelekcji dotyczących historii i funkcjonowania KL Auschwitz, a także roli edukatorów i przyszłości edukacji o Auschwitz i Holokauście. Ponadto słuchacze mieli możliowść wizyty w Archiwum, Zbiorach oraz Pracowniach Konserwatorskich.

Wizyta w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, a także spacer śladami żydów oświęcimskich, dały uczestnikom Akademii Letniej możliwość poznania przedwojennej historii lokalnej społeczności żydowskiej. Zwiedzanie wystawy „Klisze Pamięci. Labirynty Mariana Kołodzieja” w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach stało się przyczynkiem do dyskusji nad rolą sztuki w procesie radzenia sobie z poobozową traumą. Międzynarodowa Akademia Letnia zakończyła się warsztatami podsumowującymi, które odbyły się w Sali Refleksji w bloku 27.