Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II Rzeczpospolitej w KL Auschwitz - kontynuacja projektu od 1 września 2020 r.

02-09-2020

Od 1 września 2020 r. Muzeum Auschwitz kontynuuje projekt „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II Rzeczpospolitej w KL Auschwitz”. Jest on skierowany do młodzieży 8 klasy szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, jak również nauczycieli, wychowawców i edukatorów. Uczestnictwo możliwe jest zarówno w Miejscu Pamięci, jak i w formie zdalnej.

 

Grupa zwiedzająca Miejsce Pamięci Auschwitz. Fot. Paweł Sawicki
Grupa zwiedzająca...

Na projekt składają się jednodniowe programy studyjne dla grup szkolnych w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau oraz dwudniowa konferencja podsumowująca dla opiekunów tych grup. Całość projektu jest bezpłatna. Uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdu.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce możliwa są trzy formy realizacji dnia studyjnego: tradycyjny, mieszany oraz całkowicie zdalny. Programy studyjne w ramach projektu organizowane będą w każdy poniedziałek i środę w miesiącach wrzesień-listopad (liczba miejsc jest ograniczona).

Zgłoszenia i pytania można przesyłać do kierujących projektem: 
Nataliia Tkachenko (n)
Alicja Wójcik ()

Zgłoszenia należy wysyłać drogą mailową co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem na jeden ze wskazanych powyżej adresów mailowych. Potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji jest otrzymanie karty wstępu do Muzeum.

Podsumowaniem projektu będzie dwudniowa konferencja dla nauczycieli i edukatorów – opiekunów grup, które wzięły udział w wizytach studyjnych. Będzie ona okazją do wymiany doświadczeń, wniosków i uwag dotyczących organizacji wyjazdów do miejsc pamięci jako uzupełnienia istniejących programów nauczania w szkole. 

Projekt realizowany będzie do końca 2020 r., w ramach wydarzeń związanych z 80. rocznicą przywiezienia do Auschwitz pierwszych transportów polskich więźniów, między innymi z Tarnowa, Nowego Wiśnicza, Sosnowca, Krakowa i Warszawy. Od tej pory obywatele II RP byli wysyłani do obozu ze wszystkich regionów okupowanego przez Niemców kraju aż do jesieni 1944 r. Oni też do połowy 1942 r. stanowili większość więźniów. Była to bardzo różnorodna grupa osób, wśród których możemy znaleźć zarówno przedstawicieli warstw przywódczych, inteligencji, duchowieństwa katolickiego, działaczy konspiracji, wojskowych, jak i ludność cywilną z tzw. łapanek, akcji przesiedleńczych lub odwetowych czy osoby uznane za nieuleczalnie chore.

Głównym celem projektu jest przybliżenie młodzieży znaczenia procesu odzyskania niepodległości i odbudowy państwowości polskiej, tragicznie przerwanego wybuchem II wojny światowej. Istotną rolę odgrywa tu pamięć o indywidualnych losach obywateli II Rzeczpospolitej osadzonych w  KL Auschwitz, która skłania do refleksji nad takimi pojęciami jak wolność, solidarność, poszanowanie praw i godności człowieka w obliczu okupacji i niewoli.

Projekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.