Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Konferencja poświęcona problematyce pracy przymusowej

12-07-1999

Prof. dr Wacław Długoborski uczestniczył w sesji naukowej poświęconej problematyce pracy przymusowej w III Rzeszy i odszkodowań dla jej ofiar, zorganizowanej na terenie Muzeum i Miejsca Pamięci Buchenwald k. Weimaru przez eksperta rządu RFN ds. tychże odszkodowań prof. Lutza z Uniwersytetu im. Fr. Schillera w Jenie.

Prof. Długoborski prowadził obrady sekcji I. sesji, poświęconej definicji pracy przymusowej i rodzajom tej pracy.