MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Gdyby zabrakło dziesięciu... — nagrody przyznane

ps/agju
02-07-2013

W 66. rocznicę utworzenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau przyznano nagrodę „Gdyby zabrakło dziesięciu…”. Jest to wyróżnienie dyrektora Muzeum przyznawane wolontariuszom oraz przedstawicielom instytucji od lat wspierających wolontariat w Miejscu Pamięci.

— Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau współpracuje z wolontariuszami od kilku lat. Praca, jaką tu wykonujecie, Wasze zaangażowanie i chęć pomagania są naprawdę niezwykłe. To właśnie z myślą o Was, wyróżniających się w tej pracy wolontariackiej została utworzona Nagroda „Gdyby zabrakło dziesięciu…” — powiedział Andrzej Kacorzyk, zastępca dyrektora Muzeum i dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. — Martin Luther King powiedział, że najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest pytanie: Co robisz dla innych? — Wy, drodzy wolontariusze i koordynatorzy na to pytanie już odpowiedzieliście swoją pracą i zaangażowaniem na rzecz Miejsca Pamięci — dodał Kacorzyk.

Wolontariusze Miejsca Pamięci pracują w różnych częściach Muzeum, m.in. w działach konserwacji i zbiorów, w Centrum Edukacyjnym, wydawnictwie, bibliotece, czy sekretariacie. Wielu z nich wspiera Miejsce Pamięci zdalnie wykonując np. tłumaczenia i korekty tekstów. Każdego roku w różnych projektach i programach wolontariackich w Muzeum uczestnicy kilkaset osób.

Nagroda Dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz–Birkenau w Oświęcimiu „Gdyby zabrakło dziesięciu” jest przyznawana raz do roku z okazji rocznicy utworzenia Muzeum w dniu 2 lipca 1947 roku. To wyraz wdzięczności dla osób, które swoją pracą i aktywnością przyczyniają się do podtrzymywania pamięci o Auschwitz. Otrzymują ją wyróżniający się swoją pracą wolontariusze i koordynatorzy wolontariatu. Nagroda ma formę szklanej statuetki, do której dołączony jest oficjalny list. Na awersie statuetki umieszczony jest napis w języku polskim i angielskim „Gdyby zabrakło dziesięciu…”.

Laureaci Nagrody Dyrektora „Gdyby zabrakło dziesięciu...” w roku 2013:

Bogumiła Bugajska i Marta Królikowska-Hardek

Nauczycielki języka niemieckiego w LO im. S. Konarskiego w Oświęcimiu, koordynatorki wolontariatu na rzecz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, a także przewodniczki w Miejscu Pamięci. Swoją postawą od kilku lat motywują młodzież do pomocy m.in. w trakcie uroczystości rocznicowych. Uczniowie, którzy znajdują się pod ich opieką, to osoby żywo zainteresowane tematyką Auschwitz, starające się jak najlepiej wypełnić powierzone im zadania.

Ines Doberanzke

Ines Doberanzke od 2002 roku jest odpowiedzialna za współpracę ze strony niemieckiej pomiędzy Miejscem Pamięci Auschwitz-Birkenau i koncernem Volkswagen (razem z wiceprzewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, Christophem Heubnerem). Wyjazdy młodzieży z niemieckich szkół zawodowych na praktykę do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau organizowane są od 1987 roku. Celem projektu, którym opiekuje się pani Doberanzke, jest pomoc przy zabezpieczeniu autentycznych pozostałości po byłym obozie.

Patrycja Duszyńska

Wolontariuszka w Miejscu Pamięci od 2011 roku. Pomagała w pracy kilku działów i sekcji Muzeum, m.in. Sekretariatu, Wydawnictwa, Biura Wolontariatu, wykonując na ich rzecz rozmaite zadania. To osoba zaangażowana w pracę, wykonująca swoje obowiązki sprawnie i dokładnie. Pomagała w trakcie 67. i 68. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz, wspierała organizację konferencji i seminariów.

Barbara Jędrzejewska

Uczestniczyła w przygotowaniu i obsłudze Rady ds. Muzeów we wrześniu ubiegłego roku. Dzięki jej zaangażowaniu organizacja posiedzenia osiągnęła bardzo wysoki poziom i tak została oceniona zarówno przez dyrektora Muzeum, jak i gości z ministerstwa i dyrektorów Muzeów biorących w nim udział.

Dawid Przybyliński

Wolontariusz w Miejscu Pamięci od 2009 roku. W trakcie trwania wolontariatu nagrywał wywiady z byłymi węźniami w ramach projektu „Historia Mówiona”. Dokonywał także transkrypcji relacji i wywiadów w wersji elektronicznej. W razie potrzeby wykonywał tłumaczenia ustne i pisemne z języka polskiego na język francuski i z języka francuskiego na język polski. Pomagał także w czasie 65. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz.

Marita Rublova

Pracowała w Sekretariacie Muzeum. Tłumaczyła wykłady z języka rosyjskiego na polski oraz wykonywała tłumaczenia z języka łotewskiego dla Archiwum. Ilość oraz jakość wykonanej przez Maritę Rublovą pracy na rzecz Muzeum zasługują na wyróżnienie jej nagrodą.

Rafał Saternus

Wolontariusz sekcji konserwatorskiej Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau od 2009 roku, absolwent grafiki Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie, z racji pracy zawodowej, wsparcie to jest nieco rzadsze, ale stałe. Chętnie włącza się w pomoc w trakcie uroczystości organizowanych na terenie Miejsca Pamięci, pomagał m.in. w obchodach rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz.

Stanisław Tlałka

Emerytowany nauczyciel Powiatowego Zespołu nr 3 Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Pionier pracy uczniów szkół średnich w Miejscu Pamięci. Założyciel szkolnego koła Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, którego jednym z zadań była współpraca z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Organizował spotkania młodzieży szkolnej z byłymi więźniami sesje i spotkania naukowe. Wraz z młodzieżą brał udział w uroczystościach rocznic wyzwolenia obozu.

Wanda Witek-Malicka

Pani Wanda Witek-Malicka jako wolontariuszka pomaga od 2006 roku. Od samego początku zaangażowana jest w projekt „Historia mówiona”, realizowany w Biurze Wolontariatu. Obecnie w dalszym ciągu nagrywa wywiady z Ocalonymi, a także pomaga w przygotowaniu uroczystości (uczestniczy w obchodach rocznicy wyzwolenia od 2007 roku). Obecnie pani Wanda Witek-Malicka jest doktorantką na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz słuchaczką studiów podyplomowych „Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust”.

 

Przyznano nagrodę „Gdyby zabrakło dziesięciu…”. Foto: Paweł Sawicki
W 66. rocznicę...
Przyznano nagrodę „Gdyby zabrakło dziesięciu…”. Foto: Paweł Sawicki
W 66. rocznicę...
„Gdyby zabrakło dziesięciu…”. Foto: Paweł Sawicki
„Gdyby zabrakło...