Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Budynek Sauny udostępniony do zwiedzania

10-04-2001

Na terenie byłego obozu Birkenau odbyła się uroczystość udostępnienia do zwiedzania budynku tzw. centralnej Sauny oraz otwarcia w nim stałej wystawy rodzinnych fotografii deportowanych do KL Auschwitz Żydów.

Uruchomiona pod koniec 1943 r. centralna łaźnia, tzw. Sauna, poprzez funkcję jaką pełniła ma wymiar symboliczny. Tam przyjmowano i rejestrowano jako więźniów hitlerowskiego obozu koncentracyjnego tysiące ludzi różnych narodowości, głównie Żydów, przywożonych z całej Europy. Tam naziści rozpoczynali proces pozbawiania swych ofiar człowieczeństwa. Funkcję i historię obiektu można poznać przechodząc przez kolejne pomieszczenia, w takiej samej kolejności, w jakiej zmuszone były do nich wchodzić ofiary.

Usytuowanie tego budynku, na terenie odcinka gdzie mieściły się magazyny, w których gromadzono mienie ofiar masowej zagłady, a także w pobliżu komór gazowych i krematoriów spowodowało, że oprócz ukazania jego roli w funkcjonowaniu obozu, umieszczono tu także, w ostatniej z sal, przez które przechodzą zwiedzający, fotografie znalezione po wyzwoleniu obozu, przywiezione w bagażach Żydów deportowanych do Auschwitz.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. byli więźniowie; Marek Siwiec, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego; Stanisław Żurowski, Podsekretarz Stanu - Pełnomocnik Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą; przedstawiciele krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec: Götttrig Wewer (Min. Kultury Dolnej Saksonii) i Angelika Büter (Kancelaria Landu Dolnej Saksoni); rabin Berlina Wather Rotschild, Szewach Weiss, ambasador Izraela w Polsce; władze wojewódzkie i lokalne.

Udostępnienie budynku Sauny było zwieńczeniem kilkuletnich prac konserwatorskich i wystawienniczych, finansowanych w całości przez kraje związkowe Republiki Federalnej Niemiec. Sfinansowały one również monografię pt. "Architektura zbrodni. Budynek tzw. centralnej sauny w KL Auschwitz II-Birkenau" oraz album "Zanim odeszli...", zawierający wszystkie fotografie z kolekcji będącej w posiadaniu muzeum, których część została zaprezentowana na ekspozycji. Wydawnictwa te dostępne są do nabycia we wszystkich punktach sprzedaży na terenie Muzeum w językach: angielskim, niemieckim, polskim.