Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Autentyzm – doświadczenie – pamięć. Seminarium badawcze studentów University of British Columbia.

MCEAH
02-06-2015

20 kanadyjskich studentów wzięło udział w dwunastodniowym seminarium badawczym “Witnessing Auschwitz – Conflicting Stories and Memories”, które zostało zorganizowane przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau we współpracy z Uniwersytetem Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver.

Seminarium, które odbyło się w Miejscu Pamięci już po raz drugi, składało się z 11 bloków tematycznych. W ich ramach studenci poznawali różne aspekty historii niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz oraz Zagłady oraz uczestniczyli w warsztatach i podróżach studyjnych. Mieli m.in. możliwość wejścia do bloków rezerwatowych znajdujących się na terenie byłego obozu KL Auschwitz I oraz wyjazdu do Monowic, gdzie w czasie wojny mieścił się obóz KL Auschwitz III-Monowitz. Ważmy elementem programu była możliwość poznania historii i topografii miasta Oświęcim. Studenci odwiedzili m.in. oświęcimską synagogę Chewra Lomdej Misznajot oraz cmentarz żydowski.

 

Spotkanie z byłym więźniem Bogdanem Bartnikowskim
Spotkanie z byłym...
Seminarium „Witnessing Auschwitz – Conflicting Stories and Memories”
Seminarium...
Seminarium „Witnessing Auschwitz – Conflicting Stories and Memories”
Seminarium...

Podczas pobytu w Polsce studenci przygotowują indywidualne projekty badawcze na tematy związane z II wojną światową i Holokaustem. W związku z tym istotnym aspektem seminarium była możliwość prowadzenia samodzielnych badań naukowych na terenie Muzeum i Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. Studenci korzystali z Archiwum oraz Biblioteki Muzeum, a także uczestniczyli w indywidualnych konsultacjach z pracownikami naukowymi.

– Seminarium przygotowane wspólnie z Uniwersytetem w Vancouver, które odbyło się w dniach 11-22 maja, jest dla nas ważne nie tylko dlatego, że mamy możliwość przekazania wiedzy 20 młodym osobom ale przede wszystkim dlatego, że dzięki ich projektom badawczym, którymi dzielą się ze rówieśnikami po powrocie do Kanady, mamy możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców – powiedziała Adelina Hetnar-Michaldo, koordynatorka seminarium z ramienia MCEAH.  

– Seminarium odbyło się już po raz drugi – zaznaczyła współautorka projektu, prof. Bożena Karwowska z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej. – Zeszłoroczni absolwenci seminarium biorą czynny udział w edukacji na temat Auschwitz i Zagłady w Brytyjskiej Kolumbii (Kanada) i rożnych miejscach na świecie. Zmieniają zastane sposoby kształcenia oraz nieustannie poszerzają krąg zainteresowanych tematyką Holokaustu. Tegoroczna grupa korzystała z ich doświadczeń, a ich opinie wykorzystali także pracownicy Muzeum planując zajęcia i wykłady. Program seminarium rozszerzyliśmy o aspekt odpowiedzialności jaka spoczywa na Świadkach – zarówno nielicznych już osobach, które przeżyły Zagładę, ale też młodych ludziach, którzy będą kontynuować przekazywanie ich świadectw. Wielkie wrażenie wywołało na studentach spotkanie z Bogdanem Bartnikowskim, byłym więźniem i autorem czytanych przez studentów w Vancouver wspomnień. Jego apel, aby sprzeciwiali się sformułowaniu „polskie obozy Zagłady” na pewno nie pozostanie bez echa – podkreśliła.

Jedna z uczestniczek seminarium, Rebbeca Corn zaznaczyła, że udział w programie nadał sens wszystkiemu czego do tej pory nauczyła się o Holokauście. – Każdy tekst, film dokumentalny i wspomnienie stało się nagle o wiele bardziej znaczące i prawdziwe. Studiowanie Holokaustu w autentycznym miejscu historycznym wywołało we mnie poczucie jego jeszcze większej realności a co za tym idzie miało wpływ na lepsze utrwalenia wspomnień ofiar oraz wiedzy zdobytej podczas seminarium – powiedziała.

Według kolejnej uczestniczki, Kathrin Ney, Auschwitz jest czymś o wiele więcej niż tylko miejscem upamiętnienia: – Jest przede wszystkim miejscem, które niesie ze sobą historię i uczy jak ją rozumieć oraz, że zbrodnie popełnione na taką skalę były i nadal znajdują się w sferze ludzkich możliwości. Każdy odwiedzający przybywa do Miejsca Pamięci z pewną motywacją, ale każdy z nas opuszcza to miejsce z poczuciem odpowiedzialności aby zachować pamięć o ofiarach, a także aby podzielić się zdobytą wiedzą z innymi w nadziei, że ta historia już nigdy się nie powtórzy.

– Dwutygodniowy pobyt w Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz możliwość spotkania z jego pracownikami zmieniły moje spojrzenie na rzeczywistość. Przywilejem była nie tylko możliwość uczenia się o Holokauście od historyków i edukatorów Muzeum ale także obserwacja ich starań o upamiętnienie losów osób, które cierpiały i umierały w latach 1940-1945 – powiedziała Helena Bryn-McLeod.

Seminarium jest częścią miesięcznego projektu badawczego w ramach, którego kanadyjscy studenci zwiedzają także Kraków, Warszawę i Białystok gdzie poznają kulturę i historię polskich Żydów w okresach dwudziestolecia międzywojennego oraz II wojny światowej.