Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

„Auschwitz i Holokaust — edukacja w szkole i w Miejscu Pamięci”

ps/mceah
15-04-2013

Tematyce Auschwitz i Holokaustu w edukacji szkolnej i pozaszkolnej w obliczu zmian w podstawie programowej poświęcona była konferencja naukowo-dydaktyczna „Auschwitz i Holokaust — edukacja w szkole i w Miejscu Pamięci”, która w dniach 12-14 kwietnia odbyła się w Oświęcimiu. Wzięło w niej udział ponad 80 ekspertów, nauczycieli szkolnych i akademickich z całej Polski.

Jej organizatorami było Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Uniwersytet Pedagogicznyim. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Podczas sesji plenarnych i warsztatowych uczestnicy konferencji podjęli próbę podsumowania doświadczeń w dziedzinie nauczania o Auschwitz i Holokauście w ostatnich 5 latach. Obrady koncentrowały się wokół następujących obszarów tematycznych:

• Pedagogika miejsc pamięci — teoria a praktyka
• Autentyzm miejsca i słowa — relacje i narracje
• Wizyty w miejscach pamięci: edukacja czy turystyka?
• Edukacja o Auschwitz i Holokauście w obliczu reformy programowej w polskiej szkole.

— Spotkaliśmy się, by zastanowić się, jak wygląda nauczanie o Holokauście i Auschwitz w nowej, zreformowanej szkole, by zastanowić się nad zagrożeniami i szansami, jakie stworzyła nowa podstawa programowa i dyskutujemy na tematy pedagogiki w Miejscach Pamięci, wizyt edukacyjnych, również o problemach z narracją i autentyzmie miejsc pamięci — powiedział dr Piotr Trojański, doradca akademicki MCEAH. — Z dyskusji wynika, że w przyszłości powinniśmy położyć nacisk na wizyty w miejscach pamięci i zastanowić się nad ich walorami edukacyjnymi. Rola szkoły maleje i będzie malała. Należy zastanowić się nad rozwiązaniami systemowymi i wprowadzeniem podstawy programowej wizyt, by można je było najlepiej organizować — dodał.

Jeden z uczestników konferencji, Robert Szuchta nauczyciel historii, współautor podręcznika „Holokaust. Zrozumieć dlaczego” powiedział, że ma mieszane uczucia w związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej. — Zapowiadano, że nauczyciele będą mieli więcej godzin, a my mamy 60 godzin na realizację całej historii najnowszej. To ok. 45-50 tematów. Na tematykę poświęconą Holokaustowi mogłem w tym roku poświęcić dwie godziny lekcyjne, czyli tyle samo, co do tej pory. Tu nie widzę żadnej zmiany. Podobnie się dzieje z lekcjami języka polskiego. Uczenie tej tematyki jest szalenie powierzchowne — powiedział Szuchta.

Konferencji towarzyszyła prezentacja nowych publikacji dydaktycznych:

• Polska wersja europejskiego pakietu edukacyjnego pt. „Przygotowanie wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz — wskazówki dla nauczycieli i pedagogów”,
• „Zrozumieć Holokaust. Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów”,
• „Jak uczyć o Holokauście. Poradnik metodyczny do nauczania o Holokauście w zreformowanej szkole”.

Konferencja naukowo-dydaktyczna
Konferencja...