Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

„Auschwitz – historia i symbolika” - seminarium dla edukatorów z Polski i z Czech

MCEAH
25-10-2019

22 nauczycieli i edukatorów z Polski oraz z Czech wzięło udział w seminarium „Auschwitz – historia i symbolika”. Projekt realizowany jest wspólnie przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Miejscem Pamięci – Památník Terezín.

 

Seminarium adresowane było do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych realizujących projekty poświęcone historii Holokaustu i II wojny światowej. Na dwuetapowy projekt składały się kilkudniowa wizyta uczestników w Państwowym Muzeum Auschwitz Birkenau, która miała miejsce w kwietniu tego roku oraz pobyt w Terezínie w dniach 17-20 października.

Podstawowa idea przyświecająca organizatorom projektu to zachęcenie nauczycieli z obu krajów do dialogu, wymiany doświadczeń oraz dzielenia się przykładami dobrych praktyk w nauczaniu o Holokauście i II wojnie światowej w Czechach i Polsce.

– Seminaria pozwalające na tworzenie sieci kontaktów pomiędzy nauczycielami z różnych krajów mają zawsze bardzo pozytywne rezultaty. Niejednokrotnie ich efektem są realizowane potem projekty międzynarodowe dla młodzieży – powiedziała koordynatorka seminarium z ramienia MCEAH Magdalena Płoszaj.

Zwiedzanie Miejsc Pamięci oraz pogłębianie wiedzy było tylko jednym z celów szkolenia. Podczas wizyty w Terezínie uczestnicy nie tylko odwiedzili teren byłego getta Therezienstadt oraz więzienia gestapo w tzw. Małej Twierdzy. Wzięli również udział w szeregu prelekcji, warsztatów oraz dyskusji dotyczących m. in. możliwości wykorzystania klasycznych, czechosłowackich filmów w edukacji o Holokauście czy metod pracy z młodzieżą w trakcie warsztatów antydyskryminacyjnych. Warto podkreślić, że zarówno podczas wizyty w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, jak i w Miejscu Pamięci - Památník Terezín nauczyciele i edukatorzy prezentowali autorskie projekty dla młodzieży, które przygotowali i przeprowadzili w swoich placówkach.

Jan Špringl, kierownik Działu Edukacji w Miejscu Pamięci w Terezínie oraz koordynator seminarium ze strony czeskiej wyraził nadzieję na kontynuację naszego wspólnego projektu w przyszłości.